Insats mot grov organiserad brottslighet i Västmanland

Under två dagar har polisen gjort tillslag på flera platser i Västmanland. Det här var den åttonde insatsen inom operation Lynx som genomfördes.

- Arbetet har gett bra resultat, och flera beslag av narkotika och tabletter har gjorts säger kommenderingschef Jale Poljarevius. 

Flera tillslag och nya utredningar

Under insatsdagarna har polisen i en riktad operation mot grov och organiserad brottslighet gjort flera tillslag med anledning av misstanke om narkotikabrott.  Husrannsakningarna har genomförts på olika platser ibland annat i Västerås och Sala.

- Tillslagen har genererat nya brottsmisstankar där vi tagit narkotika och gatustridsvapen i beslag. Nu fortsätter utredningsfasen där bland annat förhör ska genomföras samt beslag och spår ska analyseras säger Poljarevius.

Resultat

Frihetsberövanden mm:

8 Kroppsbesiktningar, medtagna
1 Gripen
6 Husrannsakningar                                         

Upptäckta brott: 

2 Drograttfylleri 
8 Narkotikabrott, eget bruk 
9 Narkotikabrott, innehav  
3 Brott mot knivlagen
1 Hot mot tjänsteman                                                                                 

Beslag:

Amfetamin
Hasch
Större mängd narkotikaklassade tabletter
Större antal gatustridsvapen
Utrustning för tablett tillverkning
Utrustning för id-kortstillverkning
Mobiltelefoner

Polisen lämnar ingen ytterligare information om insatsen.

Fakta

Operation Lynx är en del av en långsiktig operativ regional satsning mot grov och organiserad brottslighet i region Mitt. Målet med operationen är att försvåra och lagföra personer som ägnar sig åt grov och organiserad brottslighet.

Insatserna varierar i storlek och genomförs i hela region Mitt.

Insatserna bygger på den lokala problembilden, och polisen kommer i flera fall att samverka med andra aktörer, såsom andra myndigheter, kommuner och näringsidkare.

Sedan starten i november 2017 har åtta insatser genomförts i region Mitt.

November 2017, Uppsala, Västerås, Gävleborg
Januari 2018, Uppsala
Februari 2018, utredningsinsats, Uppsala
Februari 2018, utredningsinsats, Uppsala
Mars 2018, Gävleborg
April 2018, Västerås
Maj 2018, Uppsala
Oktober 2018, Västmanland

Läs mer:

Polisregion Mitt startar operation Lynx

Operation Lynx verkade i Västerås