Många viltolyckor på hösten

Under hösten ökar antalet viltolyckor vilket gör att polisen nu genomför en nationell insatsvecka. Med information ska antalet olyckor minska genom en större förståelse bland förare.

Polisens insatsvecka är en del av Nationella Viltolycksrådets satsning på att sprida information och jobba förebyggande mot viltolyckor. Mellan 24 – 30 september kommer det även att märkas i polisregion Öst då uppsökande kampanjer kommer att ske mot framförallt förare.

- Mycket av det här informationsarbetet handlar om att öka förståelsen för att det är du som förare som kan minska risken för viltolyckor. Så enkla saker som anpassad hastighet och avstånd till bilen framför gör stor skillnad, säger Per-Anders Eriksson, länsansvarig polis vid Nationella Viltolycksrådet i Östergötland.

En bakåtblick på 2017 visar att det sker viltolyckor hela året och att det rör sig om cirka 10 i snitt per dygn och polisområde (PO). Den största delen av dem, nästan två tredjedelar, sker dock på hösten vilket innebär en högre risk att drabbas. Framförallt bör du som förare vara uppmärksam i gryning och skymning.

- Tyvärr har vi människor en förmåga att följa djurens rörelser. Den tid på dygnet när flest bilister är på väg till och från jobbet är också den tid när vi ser mest aktivitet bland djuren, säger Jan Olevall, länsansvarig polis vid Nationella Viltolycksrådet i Södermanland.

Det går inte att säga var nästa viltolycka kommer att ske men statistiken visar att det finns sträckor som är mer olycksdrabbade än andra.  Det rör sig då oftast om passager där djuren har en tendens att vilja röra sig mellan områden på båda sidor om en väg vid sökandet av föda. Nationella Viltolycksrådet har samlat informationen om drabbade sträckor för att hjälpa bilister att planera sin resa. Du hittar informationen via appen Viltolycka eller Nationella Viltolycksrådets webbplats.


Så minimerar du risken för viltolyckor

 • Anpassa hastigheten
  Din hastighet är direkt avgörande för hur allvarligt det behöver bli när ett djur kliver upp på vägen. Har du anpassat din hastighet till underlag och din sikt?
 • Anpassa avståndet
  Ligger du för nära fordonet framför minskar ditt vidvinkelseende och får svårare att se rörelser i skogsbrynet.
 • Lär dig om djurens beteende
  Finns det mer olycksdrabbade sträckor där du ska åka? Har du extra koll i gryning och skymning? Läs på om tips via viltolycka.se.


Om olyckan ändå sker

 • Ring 112
  Ring 112 och anmäl viltolyckan. I det läget ska du inte använda polisens telefonnummer 114 14.
 • Ta hand om eventuella skadade
  Se till att eventuellt skadade får första hjälpen i väntan på ambulans.
 • Markera platsen
  Vid en viltolycka ska du alltid märka ut platsen. Gärna med viltremsa. Se till att polisen har korrekta koordinater. Förslagsvis finns en funktion för det i Nationella Viltolycksrådets app.


Kontaktpersoner

Polisområde Jönköping
Markus Engdahl, länsansvarig jägare Nationella Viltolycksrådet i Jönköpings län. 070-895 84 72.
Polisområde Södermanland
Jan Olevall, länsansvarig polis Nationella Viltolycksrådet i Södermanlands län. 070-537 07 20.
Polisområde Östergötland
Per-Anders Eriksson, länsansvarig polis Nationella Viltolycksrådet i Östergötlands län. 070-245 42 85.