Malmöpolisen först att via högtalare skicka meddelande på offentliga platser

Högtalare Möllan

Högtalare Möllan Bild: Polisen

Metoden prövas i Malmö och tanken är att pågående brott ska kunna avbrytas och att skapa ordning vid demonstrationer.

Lokalpolisområde Malmö Norr är först ut i landet att pröva högtalare på offentliga platser. Syftet med högtalarna är bland annat att kunna avbryta pågående brott så som skadegörelse eller att skicka ordningshållande befallningar vid demonstrationer.

Försöket inleds vid Möllevångstorget
Försöket kommer inledningsvis att prövas vid Möllevångstorget där två högtalare har monterats. Vid torget finns sedan några år tillbaka redan kameror och strålkastarbelysning monterade och nu även den sista pusselbiten för att få både koll och kunna styra förlopp.

Via högtalarna kan polisen spela upp förinspelade meddelanden men högtalarna kan också bemannas av personal på Regionledningscentralen som via mikrofon kan prata ut fritextmeddelanden. Malmöpolisens yttre befäl har samma behörigheter som Regionledningscentralen. De kan genom handgrepp från bland annat sina mobiler kommunicera ut meddelanden till medborgare.

- Jag ser fram emot att få ytterligare ett verktyg att använda för att hålla kontakt med medborgarna i Malmö. Polisen kan inte vara på alla platser samtidigt men högtalarna möjliggör för oss att vara närvarande på fler platser. Högtalarna är också ett verktyg för oss att skapa trygghet och säkerhet på de platser där högtalarna finns, säger Andy Roberts, chef för lokalpolisområde Malmö Norr.

Fler högtalare vid fler platser i Malmö är på gång
Det är inte enbart vid Möllevångstorget som polisen kommer att ha högtalare, fler platser i staden är på gång och snart finns det högtalare även vid Södervärn, Rådmansvången, Gustav Adolfs Torg och Stortorget.

I Malmö kommer högtalarna att vara ett permanent inslag men användningen av högtalarna ska utvärderas av Nationella operativa avdelningen, Noa. Det som ska utvärderas är bland annat rutinerna kring användandet, vem som ska ha tillgång till högtalarna och vilka förinspelade meddelanden som ska finnas. Om allt faller väl ut kan metoden spridas till fler platser i Malmö och övriga landet.

Kontakt

Andy Roberts, lokalpolisområde Malmö Norr, tfn 073-348 33 28
Johan Dalhén, införandeansvarig i region Syd för kameror och högtalare
Pia Glenvik, Noa och nationellt införandeansvarig