Sök på polisen.se

Polisen ökar förmågan att ta hand om berusade ungdomar under Valborg

Polisen ökar beredskapen för att kunna ta hand om berusade ungdomar på Valborg. Arresten i Mölndal kommer ha förstärkt tillsyn med bland annat sjuksköterska och socialsekreterare.

Valborg är en helg många dricker alkohol. För en del ungdomar kanske det är första gången. Samtidigt löper någon som är påverkad högre risk att utsättas för eller själv begå våldsbrott. Att vara berusad är i sig inget brott. Men för att minska utsattheten för främst berusade ungdomar, har nu polisen i Storgöteborg stärkt personintaget med medicinsk personal och socialsekreterare.

– I de fall som polispatrullerna bedömer att ungdomen inte är i akut medicinsk vård men behöver vårdande omsorg så kommer vi ta hand om ungdomen i våra polisarrester i Mölndal under Valborg, säger Christian Brattgård, chef för personintaget i Storgöteborg.

Bakgrunden är att Sahlgrenskas tillnyktringsenhet, TNE, som tidigare kunde ta emot berusade ungdomar har stängt sedan februari. Det alternativ som finns idag är tillnyktring i en polisararest alternativt att de överlämnas till sjukvårdens medicinakuter.

– Alla är inte i behov av akut medicinsk vård och akutmottagningarna är redan idag ansträngda. När tillnyktringsenheten stängde så hamnar nu dessa personer i en polisarrest vilket inte är en lämplig miljö, säger Christian Brattgård, som också sett ett öka antal omhändertagna som tidigare togs omhand av Tillnyktringsenheten.

– Dessa personer är inte stökiga eller våldsamma men behöver en vårdande tillsyn som polisen normalt inte kan erbjuda.

Förstärkningen under Valborg är en tillfällig lösning för att möta ett behov och samtidigt minska utsattheten för berusade ungdomar.

– Förutom polispersonal och arrestantvakter, finns det en sjuksköterska samt flera socialsekreterare, som så fort som möjligt kommer försöka få tag i vårdnadshavare eller erbjuda annan hjälp. Ungdomarna kommer också kunna få något enkelt att äta. Vår ambition är att möta behovet av vårdande tillsyn under Valborg. Förhoppningsvis kan vi hjälpa våra ungdomar att inte råka illa ut, säger Christian Brattgård.