Så arbetar polisen under första majdemonstrationer i Kungälv

Polisens arbete med demonstrationer

Polisen arbetar trygghetsskapande och konfliktreducerande under demonstrationer. Bild: Lars Hedelin

Att säkra allas rätt att demonstrera, att de allmänna sammankomsterna kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt samt att beivra brott. Det är målet med polisens kommendering i Kungälv den 1 maj.

Polisens arbete organiseras genom en särskild händelse vilket innebär att särskilda resurser och kompetenser avsätts för att effektivt hantera planerade demonstrationer och händelser som uppstår. Polisanställda från hela region Väst deltar i arbetet.

– Vi har en god förmåga att hantera en sådan här händelse och arbetar trygghetsskapande och konfliktreducerande genom den särskilda polistaktiken som används vid folksamlingar. Det innebär också mycket kommunikation med demonstranter både i förväg och under genomförandet, säger kommenderingschefen Erik Nord.

Åtgärder för ordning och säkerhet

Ett av polisens uppdrag är att se till att alla människor, oavsett åsikt, ges möjlighet att utöva sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter att demonstrera.  Polisen har beviljat tillstånd för fyra allmänna sammankomster i Kungälv under första maj. För att upprätthålla ordning och säkerhet kommer många poliser att vara på plats för att underlätta för demonstranter och allmänhet. Vissa avspärrningar och trafikavstängningar kommer att göras i samband med demonstrationerna och flygförbud råder över centrala Kungälv under vissa tider.

– Vårt mål är att Kungälvsbor och tillresande ska känna sig trygga med att delta i arrangemangen och att röra sig på gator och torg. Vi hoppas man har förståelse för att våra trygghetshöjande åtgärder kan medföra vissa störningar och vi gör allt för att minimera dem, säger Miran Shwan, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Kungälv/Ale.

Fokus på hets mot folkgrupp

Polisen kommer aktivt att ingripa mot brott och ordningsstörningar i samband med demonstrationerna. Antingen direkt på plats eller i efterhand. Särskilt fokus kommer att riktas mot brottet hets mot folkgrupp.

– Vi kommer att kamerabevaka aktuella områden och utrusta vår personal med kroppsburna kameror för bevissäkring. En särskild utredningsorganisation är tillsatt för att direkt kunna vidta åtgärder vid misstänkta brott och fullfölja utredningarna efteråt, säger Erik Nord.   

Information om polisens kommendering i Kungälv uppdateras löpande på polisen.se under Nyheter och händelser den 1 maj.