Sök på polisen.se

Så kan fler bli bättre på att upptäcka grooming

Nu tar polisen och vården initiativ till en informationssatsning. Målet är att bekämpa brott, ge offren hjälp och förövarna en väg till förändring.

På nätet riskerar barn och unga att kontaktas av människor i sexuellt syfte, som kränker och begår allvarliga övergrepp. Genom att öka kunskapen om ett tabubelagt ämne som grooming kan fler barn och unga skyddas mot internetrelaterade sexuella övergrepp. I höst genomför därför polisen i region Väst tillsammans med Sexualmedicinskt centrum vid Västragötalandsregionen ett heldagsseminarium i Göteborg. Första seminariet ifjol rönte stort intresse och platserna blev snabbt fulltecknade.

– Det handlar om att ytterligare höja kunskapsnivån om internetrelaterade sexuella övergrepp bland medarbetare inom sjukvården och rättsväsendet som arbetar med offer och förövare. Vi vill också nå politiker, opinionsbildare och media, säger Emma Svanholm, enhetschef vid Sexualmedicinskt centrum.

Ytterst är syftet att skydda barn och förhindra nya övergrepp. Men också att visa att det finns vägar till förändring. Det går att bryta destruktiva mönster genom vårdinsatser:

– Vi ser att allt fler vänder sig till oss med egenremiss. Människor som har tankar och fantasier om övergrepp och som önskar en beteendeförändring. Andra kontaktar oss efter att de varit föremål för en brottsutredning hos polisen, säger Emma Svanholm.

Polisen och sjukvården i Västsverige har utökat sitt samarbete de senaste åren för att arbeta mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Polisen i Västsverige bygger för närvarande upp ett regionalt IT-brottscentrum dit ett 20-tal nya IT-forensiker och utredare nyligen rekryterats. Bland annat ökar polisens möjligheter att identifiera nya brottsoffer i övergreppsmaterial i form av filmer och bilder. Offren kontaktas och erbjuds hjälp inom vården.

– Inom polisen har vi uppdraget att stärka vår förmåga att arbeta med IT-relaterade övergrepp. Det är ett ämne som är svårt att tala om och därför behöver vi fortsätta att synliggöra brotten, dels för att uppdaga brott som sker men också förhindra att fler utsätts, säger Birgitta Dellenhed, chef för IT-brottssektionen vid polisen i region Väst.