Sök på polisen.se

Om journalisters utsatthet

Inbjudan: Polisen i region Stockholm bjuder in anställda på mediabolag samt frilansande reportrar till informationsträff på temat demokratibrott och journalisters utsatthet.

Tid: måndagen den 16 september klockan 09.00 till 12.30.
Plats: I Stockholm, plats meddelas vid anmälan.

Program:
Hanna Andersson från medieinstitutet FOJO börjar med att ge oss en lägesbild på temat. Därefter berättar Alexandra Pascalidou om sina erfarenheter av att vara utsatt som journalist.

Polisen informerar om sitt arbete med demokratibrott samt om brottsofferverksamheten. Särskilt fokus kommer att läggas på vad du som journalist bör tänka på om du utsätts för brott samt vad som kan förväntas av rättsväsendet.

Förmiddagen avslutas med en paneldebatt med representanter från polis,
mediehus och säkerhetsföretag. Temat är: Var finns hjälpen?

Därefter lunch för dem som så önskar.

Anmälan:
Föranmälan krävs. Den görs till Anna Lindström: anna-ma.lindstrom@polisen.se senast den 6 september.

Legitimationskontroll kommer att genomföras vid insläpp.

Välkomna önskar Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i Stockholm.