Lynx-insats mot grov organiserad brottslighet

Under två dagar har polisen arbetat i Gottsunda/Valsätra inom ramen för Operation Lynx. Fokus har varit brottsaktiva personer och narkotika.

- Målet med insatsen är uppfyllt. Vi har genomfört viktiga åtgärder bland annat genom att störa misstänkt pågående narkotikahandel och förhindra den genom att ta narkotika i beslag, säger Jale Poljarevius, kommenderingschef i operation Lynx.

Syftet har varit att göra insatser mot misstänkt brottsaktiva personer och förekomsten av illegala vapen samt narkotika. Inom insatsen har även utredningsåtgärder utförts i pågående brottsutredningar gällande två fall av misstänkt hot mot tjänsteman. Insatsen har planerats i förväg och tillslag har genomförts på utvalda adresser i polisområde Uppsala.

Fokus för insatsen har varit problematiken kring Gottsunda Centrum och under insatsdagarna har polisen satsat på en hög närvaro i centrum och genomfört person- och fordonskontroller i anslutning till centrum. Under insatsen har även utredningsåtgärder genom husrannsakningar efter vapen genomförts på olika adresser dock utan att något vapen hittats.

Effekter av insatsen
Totalt har 4 husrannsakningar genomförts och vid en av dessa har narkotikabeslag gjorts. Under de två insatsdagarna har bland annat förhör hållits och 2 narkotikabrott upptäckts.

Samverkan är viktigt
Samverkan med andra myndigheter är en framgång i arbetet och under genomförandet har Polismyndigheten samarbetat med Kronofogdemyndigheten och Uppsala kommun.

- Vi arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo i området och vårt dagliga arbete mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter i allra högsta grad, säger Jale Poljarevius.

Redovisning av preliminärt resultat

Utredningsåtgärder samt inledda förundersökningar
Hot mot tjänsteman,
utredningsåtgärder inom förundersökning, personell husrannsakan genomförd och en person hämtad till förhör.
Hot mot tjänsteman, utredningsåtgärder inom förundersökning, personell husrannsakan genomförd och en person hämtad till förhör.
Narkotikabrott, innehav, reell husrannsakan genomförd och beslag av 1 gram hasch och 4 tramadol, en misstänkt medtogs för kroppsbesiktning.
Narkotikabrott, innehav, anträffat narkotika i allmänt utrymme, beslag av 84,7 gram hasch

Person- och fordonskontroller
10 visitationer av personer enligt polislagen
Fordonskontroller, varav 3 genomsök av fordon enligt polislagen

 Fakta om Operation Lynx

Operation Lynx är ett projekt inom polisen som bekämpar den grova organiserade brottsligheten i region Mitt. 

Projektet startade i november 2017 och denna insats är den tolfte i ordningen. Operation Lynx är en långsiktig operativ satsning där målet är att flytta fram positionerna mot grov och organiserad brottslighet. 

Insatserna bygger på den lokala problembilden och polisen samverkar med andra aktörer såsom andra myndigheter, kommuner och näringsidkare. Samverkan med andra är en framgångsfaktor i arbetet.