Polisen genomför riktad narkotikainsats bland ungdomar

Förebyggande insatser i skolan såväl som ökad synlighet på gator och torg. Polisen tar ett grepp om narkotikaproblematiken i södra delarna av Göteborg. Det är ett led i årets medborgarlöfte för att minska narkotikahanteringen i det offentliga rummet.

Polisen i lokalpolisområde Storgöteborg Syd genomför just nu en riktad narkotikainsats i Askim, Billdal och Hovås.

– Vi har så här långt haft ett antal orossamtal med ungdomar och deras föräldrar. Samtidigt jobbar vi med ökad synlighet genom patrullering. Vi har även besökt skolor och ska besöka ytterligare två skolor under insatsens gång, säger insatsledare Hans-Jörgen Ostler.

Bred insats

Insatsen är en del i lokalpolisområdets medborgarlöfte, där riktade insatser mot narkotika är en av aktiviteterna. Att jobba med samlade resurser på olika plan är en viktig utgångspunkt för att mer effektivt kunna motverka den öppna narkotikahandeln. En rad polisiära resurser, skola och socialtjänst är en del av insatsen.

– Vi vill vara synliga och lagföra. De som hanterar narkotika ska känna att det inte är värt risken. Men det är också viktigt att prata med ungdomar och föräldrar om konsekvenserna. De orossamtal vi har genomfört har ofta landat bra. Vi har med oss en socialsekreterare, som kan vara en direktkontakt för familjer som är i behov av vidare stöd och hjälp.

Göder kriminalitet

De ungdomar som polisen varit i kontakt med är i åldrarna mellan 15 och 17 år. I den senaste nationella drogvaneundersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, svarar under 2018 åtta procent av pojkarna och sex procent av flickorna i årskurs nio att de någon gång använt narkotika. En siffra som ökar till 17 respektive 14 procent i gymnasiets årskurs två. Undersökningen pekar också på att uppfattningen bland elever att det skulle innebära en stor fysisk eller psykisk risk att prova cannabis en eller två gånger har minskat.

– Vi möter ibland en ganska drogliberal inställning bland ungdomar. Det är viktigt att vi också jobbar med attityder. Det handlar inte bara om hälsorisker. När vi är ute i skolorna pratar vi också om att det är ett större samhällsproblem. Den som köper narkotika på gatan bidrar till att ge näring till gängkriminalitet och annan brottlighet, säger Hans-Jörgen Ostler.

Den 21 och 22 januari kommer polisen finnas på plats med ett mobilt poliskontor i Nya Hovås centrum mellan klockan 16.00 och 19.00. Media hälsas välkomna att möta företrädare för polisen och socialtjänsten på plats.