Sök på polisen.se

En tydlig satsning mot den grova och organiserade brottsligheten i Gottsunda

Polismyndigheten region Mitt bjuder in till presskonferens tillsammans med Uppsala kommun och Brottsförebyggande rådet

Polisen och Uppsala kommun presenterar starten på ett utvecklat och kvalificerat samarbete om sex år i det särskilt utsatta området Gottsunda/Valsätra. Genom ett långsiktigt uthålligt arbete är målet att komma tillrätta med brottsligheten och sociala problem i stadsdelen Gottsunda.

Regionpolischefen Carin Götblad inleder med en lägesbild av den grova och organiserade kriminaliteten. Därefter presenteras strategin för hur arbetet kommer att läggas upp samt konkreta exempel på insatser.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling föredrar kommunens lägesbild av problemen i Gottsunda och därefter presenteras hur man kommer att intensifiera arbetet för att förändra situationen.

Brottsförebyggande rådets tf generaldirektör Björn Borschos kommer att beskriva det stöd Polismyndigheten och Uppsala kommun kommer att få från Brå.

Tid, plats och anmälan
Pressträffen äger rum tisdag den 11 juni, kl. 11.00 i Blankasalen i polishuset i Uppsala, Svartbäcksgatan 49. Samling i receptionen klockan 10.40.

Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister med legitimation kan närvara.

Anmäl dig med namn och personnummer till kommunikation.mitt@polisen.se senast tisdag den 11 juni, kl. 09.00. Pressträffen äger rum innanför polisens skalskydd och personuppgifterna behövs för inpassering. Uppgifterna raderas efter pressträffen.

Kontaktinformation
Lisa Sannervik
Presstalesperson, polisen, region Mitt
Telefon: 010-567 70 37
Mobil: 070-677 01 16
E-post: lisa.sannervik@polisen.se