Polis avstängd i avvaktan på utredning

En medarbetare på gränspolisen i region Väst har i dag avstängts från sitt arbete i avvaktan på utredning. Hans agerande har både JO- och polisanmälts.

En medarbetare på gränspolisen misstänks ha misskött sitt arbete, bland annat genom att uttrycka sig på ett mycket olämpligt sätt i kontakt med allmänhet i samband med tjänsteutövning. Detta går helt emot polisens värdegrund och skadar myndighetens anseende. Mannen avstängs nu från sitt arbete i avvaktan på att utredning ska bli klar.

Ärendet hanteras av JO, justitieombudsmannen. I samband med att JO-anmälan blev känd för polisen upprättade arbetsgivaren även en polisanmälan. De uppgifter som nu har kommit till polisens kännedom föranleder det arbetsrättsliga agerandet.

Personalärenden omfattas av hög sekretess. Så länge utredningen pågår är ar-betsgivaren förhindrad att berätta mer detaljerat om bakgrunden till beslutet. Chefen för den operativa enheten i Väst, Emelie Kullmyr, finns tillgänglig i dag mellan klockan 15.30 och 17.00 för att svara på mer övergripande frågor kring ärendet och kring polisens uppdrag i gränspolisfrågor, som bland annat innebär att verkställa beslut om att avvisa eller utvisa människor.