Löfte till Triangeln

MBL Triangeln

Pierre Douhan, kommunpolis i lokalpolisområde Malmö norr. Bild: Polisen

Ökad polisiär närvaro, uppsökande arbete riktat till ungdomar för att främja trygghet och identifiera unga i riskgrupp samt ökad samverkan med lokalsamhället för minskad brottslighet och ökad trygghet. Så lyder nästa medborgarlöfte till Malmö.

Nu är det klart, nästa löfte till Malmö går till Triangeln. Satsningen sker i samverkan mellan polisen, Malmö stad, Vasakronan och McDonalds och pågår under två månader med start början av maj 2019.

Pierre Douhan och Freddy Nilsson, båda kommunpoliser vid lokalpolisområde Malmö norr och ansvariga för löftet säger såhär:

- Med detta medborgarlöfte visar vi vår närvaro från vuxenvärlden på platsen, detta för att stötta ungdomarna som befinner sig i området och öka deras trygghet.

- Triangelområdet är en populär mötesplats, särskilt för ungdomar. Vi är redan verksamma i området, mer nu än tidigare. Med våra uppsökande fältare får vi kontakt med ungdomar och kan agera, när vi upptäcker att någon hamnat i en situation som kan vara skadlig t.ex. med alkohol eller droger, säger Lena Pripp, enhetschef på socialtjänsten, Malmö stad.

Medborgarlöftets fyra inriktningar

Medborgarlöftet till Triangeln innehåller fyra inriktningar, vilka samtliga syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten i områdena.

Polisen

Ska ha hög polisiär närvaro vid Triangelområdet för att därigenom minska brottsligheten och den upplevda otryggheten.

Malmö stad

Ska arbeta uppsökande riktat till ungdomar för att främja trygghet samt identifiera unga i riskgrupp.

Vasakronan

Ska utöka bevakningen i garaget i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

McDonalds

Ska bemanna matsalen för att skapa relation med ungdomar så att de tillsammans kan minska den otrygghet som upplevs.

Kontakt

Pierre Douhan, kommunpolis och ansvarig för löftet, tfn. 073-375 11 21
Freddy Nilsson, kommunpolis och ansvarig för löftet, tfn. 072-704 19 45
Lena Pripp, enhetschef socialtjänsten, Malmö stad, tfn. 070-856 57 96

Fakta medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska
- öka tryggheten
- förebygga brott
- öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
- stärka förtroendet för polisen