PAR vill öka tilliten mellan unga och blåljuspersonal

Till hösten startar PAR i Kungsbacka. En blåljusutbildning där polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans möter åttondeklassare. Målet är att skapa tillit och förståelse för blåljuspersonalens arbete.

Under en halvdag får åttondeklassare i Kungsbacka träffa personal från polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänsten. Anna Lindqvist är kommunpolis i Kungsbacka och en av dem som planerar utbildningen.
– Vi vill öka förståelsen för vårt arbete och stärka relationerna mellan blåljuspersonalen och ungdomarna i Kungsbacka, säger hon.

Blåljusutbildningen kommer att ske i Räddningstjänstens lokaler i Kungsbacka. Utbildningarna pågår under hela hösten från vecka 35 till vecka 50. Tre klasser per dag tas emot och det är pedagogerna på skolorna som bokar in klassernas besök.

– Under utbildningen berättar de olika aktörerna om sina uppdrag och förutsättningar men det ingår också diskussioner om olika scenarier och etiska dilemman som ungdomar kan ställas inför, säger Anna Lindqvist.

Kungsbacka blir den första kommun i Halland som startar upp PAR för skolelever i årskurs åtta.

Om PAR – polis, ambulans och räddningstjänst

PAR-konceptet startade som ett samarbete mellan polis, ambulans och räddningstjänst i Botkyrka och är en variant av Människan Bakom Uniformen (MBU). Skillnaden är att med PAR får fler elever möjlighet att gå utbildningen eftersom den är kortare. Flera stadsdelar i Göteborg har genomfört PAR. En utvärdering av pilotutbildningen har genomförts av studenter vid Göteborgs universitet. En av slutsatserna är att PAR-projektet anses ha påverkat elevernas uppfattning om blåljusyrkena positivt.

Kontaktpersoner

Ambulanssjukvården Kungsbacka, Camilla Ahnfelt
Räddningstjänsten i Storgöteborg, Magnus Fasth
Polisen i Kungsbacka, Anna Lindqvist