Nytt medborgarlöfte för Gottsunda/Valsätra

Uppsala kommun, polisen och fastighetsägarföreningen har skrivit under ett gemensamt medborgalöfte för Gottsunda/Valsätra. Signeringen skedde i samband med ett medborgarevent i Gottsunda under gårdagskvällen.

Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten, minska brottsligheten i området och öka uppklarningen av begångna brott.

I handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra ingår ett uppdrag att i samverkan med polisen genomföra en medborgardialog för att ta fram ett medborgarlöfte för Gottsunda/Valsätra. Under hösten 2018 genomförde kommunen, polisen och den nybildade fastighetsägarföreningen i området medborgardialogen, som har legat till grund för förslaget till medborgarlöfte.

– Gottsunda ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Det
kräver gemensamma insatser och samarbete mellan kommunen, polisen och
fastighetsägarna men också att vi lyssnar på vad Gottsundaborna behöver.
Medborgarlöftet är en av många åtgärder vi nu tar till för att öka tryggheten
och sätta stopp för kriminaliteten i området, säger Erik Pelling (S),
kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarlöftena för Gottsunda/Valsätra ska leda till att polis, kommun och
fastighetsägarföreningen arbetar tillsammans med åtgärder som handlar om
trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom det geografiska området som kan uppfattas av medborgarna som osäkra. Det ska också leda till att polisens närvaro i området höjs med permanenta resurser och att ett lokalt poliskontor etableras under tiden för medborgarlöftet.

– Gottsunda/Valsätra ska vara ett område där det är lätt att bo och leva men
svårt att begå brott i, säger Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef
Uppsala/Knivsta.

För kommunens del innebär löftet till exempel regelbundna ronderingar av
området för att kontrollera standarden i utemiljön och att skyndsamt prioritera
åtgärder vid upptäckta fel. I samarbete med fastighetsägarna ska möjligheter
till sommarjobb finnas för ungdomar bosatta i området och civilsamhället ska
stärkas i trygghetsarbetet genom stöd till grannsamverkan och nattvandring.

– Vi har tillsammans med kommunen genomfört trygghetsvandringar i Gottsunda. Vi jobbar nu med certifiering av fastigheterna för att öka tryggheten och minska inbrotten, säger Jonas Hagström, ordförande fastighetsägarföreningen Gottsunda.

Kommunen ska även i samverkan med polis fortsätta utveckla det förebyggande arbetet mot droger, kriminalitet och andra riskbeteenden. Utifrån erfarenheter av det tidigare medborgarlöftet i centrala Uppsala (medborgarlöfte Resecentrum) kan det leda till deltagande i riktade insatser i identifierade drogmiljöer för kartläggning av problembilder och behov av stöd.

För mer information

Lisa Sannervik, presstalesperson region Mitt, polisområde Uppsala
Telefon: 070-677 01 16

Ulrika Borg, presskommunikatör Uppsala kommun
Telefon: 072-468 64 95