Polisen beslutar om begränsat demonstrationstillstånd

Polisen ger NMR tillstånd att anordna allmän sammankomst i Kungälv den 1 maj men avslår ansökan vad gäller samlingsplats, färdväg och sluttid. Samtidigt förbereder polisen ett offensivt arbete mot brott och ordningsstörningar.

Polismyndigheten har handlagt Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att anordna en allmän sammankomst i Kungälv den 1 maj. I sitt beslut konstaterar polisen att mötes- och demonstrationsfriheterna är grundlagsskyddade rättigheter där möjligheten för tillståndsmyndigheten att avslå tillstånd är starkt begränsad. Mot bakgrund av den hot- och riskbedömning som har gjorts har polisen beslutat att bevilja ansökan men att ändra samlingsplats, korta färdvägen och tidigarelägga sluttiden för demonstrationen. Den ska avslutas två timmar tidigare än vad NMR ansökt om. Samlingsplats, färdväg och sluttid ändras i syfte att undvika omfattande ordnings- och säkerhetsstörningar.

Polisen har avslagit NMR:s önskan om samlingsplats vid Bohus fästning och beslutat att samlingsplats ska vara parkeringsplatsen vid korsningen Liljedalsgatan/Strandgatan. Färdvägen har därmed kortats och går via Strandgatan norrut och vidare Uddevallavägen fram till Nytorget i centrala Kungälv. Tillståndet gäller från kl. 13.00 på samlingsplatsen och avfärd ska ske senast kl. 13.30. Demonstranterna ska ankomma Nytorget senast kl. 14.00 och den allmänna sammankomsten ska avslutas senast kl.16.00. Polismyndigheten förbehåller sig rätten att ändra tillståndet vid förändrade ordnings- och säkerhetsförhållanden.

Två ansökningar om allmänna sammankomster i Kungälv den 1 maj har inkommit till polisen från Kungälvs socialdemokratiska arbetarkommun. Den ena avser en demonstration anpassat för barnfamiljer, den andra en demokratidag och kick off för EU-valet. Ansökningarna är under handläggning.

Polisens uppdrag är att se till att allmänna sammankomster kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utan ordningsstörningar. Demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad liksom yttrandefriheten vilket innebär att alla ska få uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar. Opinionsyttringarna får däremot inte vara brottsliga.

– Vi kommer aktivt att ingripa mot brott och ordningsstörningar antingen direkt på plats eller i efterhand. Under insatsen använder vi poliser som är särskilt utbildade i att arbeta med folksamlingar. Vi kommer att vara särskilt uppmärksamma på och rapportera handlingar som kan innebära hets mot folkgrupp, säger kommenderingschefen Erik Nord.

Den 4 oktober 2018 väcktes åtal för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp mot 17 personer som deltog i en demonstration den 30 september i Göteborg. Rättegången har ännu inte genomförts.