Ungas konton används för penningtvätt

Penningmålvakter är personer som upplåter sina konton för kriminella pengar. Kontot tvättar pengarna och döljer deras brottsliga ursprung. I utredningarna om telefonbedrägerier ser polisen nu allt fler unga penningmålvakter.

Telefonbedrägerier – eller vishing efter voice phishing – började uppmärksammas så sent som hösten 2017. Vishingbrott är ett omfattande bedrägeri där personer kopplade till grov organiserad brottslighet kontaktar människor via telefon. Genom att lura dem att logga in med sitt bank-id eller bankdosa kan de sedan länsa deras konton på pengar. För att tömma kontona behövs flera personer som upplåter sina egna konton för att tvätta pengarna. Dessa personer blir penningmålvakter och ofta är detta unga personer.

– Penningtvätt är ett sätt att föra in pengar från ett brott i det finansiella systemet så att det ser ut att vara lagligt förtjänade pengar. Med tvätten döljs var pengarna kommer ifrån, säger Anna-Karin Kjellgren som är brottsförebyggare på bedrägerisektionen i region Väst.

Personen som upplåter sitt konto tvättar pengarna genom att hjälpa till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet.

– De här unga personerna förstår inte alltid sin egen roll i brottet. De unga dras in i kriminalitet som kan få stora konsekvenser för ungdomen själv, vårdnadshavaren och samhället i stort, säger Anna-Karin Kjellgren.

Den som är vårdnadshavare har möjlighet att ha insyn i barnets konto och kan då uppmärksamma och upptäcka avvikande transaktioner.

– Finns det misstanke om att pengar som kan vara kopplade till penningtvätt syns på barnets konto så kontakta banken och gör därefter en polisanmälan, säger Anna-Karin Kjellgren.

Polisens råd när det gäller medverkan i penningtvätt:

  • Många ungdomar och unga vuxna är inte medvetna om att de potentiellt begår ett brott genom att göra en enkel tjänst som att låna ut sitt konto till någon annan. Prata med ungdomar och unga vuxna i din närhet om att det är olagligt att upplåta sitt konto för kriminella pengar.
  • Den som agerat penningmålvakt kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om personen bara fört över en del av summan. Det kan leda till skuldsättning i tidig ålder.
  • Vårdnadshavare kan också bli återbetalningsskyldiga i sitt barns ställe om den som agerar penningmålvakt är omyndig.

Under denna vecka har polisen i hela landet extra fokus på unga penningmålvakter och det förebyggande arbetet mot telefonbedrägerier.

Kontaktpersoner i region Väst

Polisområde Skaraborg – Robert Moosberg
Polisområde Älvsborg – Robert Mörk
Polisområde Fyrbodal – Martin Svedberg
Polisområde Halland – Ulf Bejrum
Polisområde Storgöteborg – Even Magnusson
Bedrägerisektionen i region Väst – Anna-Karin Kjellgren

Mer information om penningmålvakter och penningtvätt finns på polisen.se