Filmen som visar hur ett call-in går till i satsningen Sluta skjut

  • Ökat fokus
  • Logga för projektet Sluta skjut
1/2

I Malmö har satsningen Sluta skjut varit igång i drygt ett och ett halvt år och ett tredje call-in har precis genomförts. Nu släpper vi ett 15 minuter långt filmmaterial som visar hur ett call-in går till.

Satsningen Sluta skjut går ut på att minska och förebygga dödligt och grovt våld kopplat till Malmös kriminella grupper. Satsningen är ett samarbete mellan polisen, Kriminalvården, Malmö stad och civilsamhället.

Sedan Sluta skjut startade, har många operativa insatser genomförts och vi ser positiva effekter av det arbete som hittills lagts ner, även om den senaste veckans allvarliga händelser kastar en viss skugga över det just nu. Det grova våldet har inte upphört men under tiden satsningen pågått har det minskat. Det sker färre skjutningar och sprängningar i Malmö än tidigare och färre personer har dödats och skadats.

- Vi fortsätter nu på inslagen linje men efter den senaste tidens händelser ska vi intensifiera arbetet mot gängkriminalliteten och det grova våldet ytterligar, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Det förstärkta arbetet sker inom ramen för en polisiär regional särskild händelse och leds av Stefan Sintéus.

Tre call-in har genomförts

Så här långt in i satsningen har tre call-in genomförts på Stadion i Malmö, det första hölls i oktober förra året, det andra i april tidigare i år och det senaste igår, den 12 november. Inför varje call-in genomförs ett genrep, som i princip går till som ett skarpt call-in, men med den skillnaden att klienterna inte är närvarande. För att ge en större bild av vad som sker vid ett call-in, filmades senaste genrepet och den filmen släpper vi nu till medierna.

GVI – strategin bakom satsningen Sluta skjut

Sluta skjut arbetar efter den framgångsrika amerikanska strategin Group Violence Intervention, GVI. Strategin prövas i Malmö och anpassas till svenska samhällsförhållanden.

Strategin i Sluta skjut handlar om att medvetandegöra för både medborgare och kriminella att polisen, andra myndigheter, kommunen och civilsamhället inte accepterar användning av grovt våld såsom skjutningar och sprängningar i konflikter mellan grupper.

Budskap: Det grova våldet ska upphöra

Budskapet i Sluta skjut är glasklart och enkelt: det grova våldet ska upphöra eftersom det skadar hela samhället inklusive de kriminella själva och deras närmaste. Samhället tolererar inte att konflikter löses med våld. Budskapet förmedlas till personer som antingen själv riskerar att skjutas eller drabbas av annat grovt våld eller själv är den som tar till grovt våld för att lösa sina konflikter och till personer i dennes närhet.

Budskapet kommuniceras vid call-in och custom notification

Budskapet förmedlas via call-in, ett informationsmöte dit representanter för våldsdrivande grupper kallas. De är där som budbärare för att ta budskapet som förmedlas på informationsmötet med till sin grupp. Budskapet förmedlas av ett antal talare, vilka representerar myndigheter, kommun och civilsamhälle. På ett förmöte med klienterna, i anslutning till call-in, medverkar medarbetare som arbetar i traumateamet vid Skånes Universitetssjukhus. De pratar utifrån sina erfarenheter när en skottskadad person anländer till akuten.

Förutom vid call-in kan budskapet också förmedlas genom custom notification, där enskilda söks upp för samtal. Hittills har drygt 30 custom notification genomförts.

Civilsamhällets bättre kontakter med kriminella personer är en viktig del i strategin

Civilsamhällets representanter har en viktig roll, på grund av att de ofta har bättre kontakten med de kriminella personerna i områdena där de verkar. Civilsamhället medverkar på ett call-in, antingen som deltagare i publiken eller som talare. Syftet är att visa att även civilsamhället ställer sig bakom budskapet men också erbjuder stöd till de som vill förändra sitt sätt att leva.

Hjälp att lämna ett destruktivt liv

Vid både call-in och custom notification erbjuds stöd i syfte att motivera och hjälpa dem som önskar lämna det destruktiva livet. Stödet erbjuds av Malmö stad, polisen, frivården och civilsamhället.

Fokuserad avskräckning genom sanktioner

Strategin bygger på focused deterrence – så kallad fokuserad avskräckning – där kommunikationen är tydlig till de kriminella grupperna, att fortsatt våldsutövande innebär sanktioner. Genom interventioner i form av bland annat hembesök efter uppblossade, våldsfyllda konflikter kommuniceras tydligt att polisen har ögonen på dessa individer och grupper och klargör att konflikter måste lösas på annat sätt än med våld. Detta tryck från Polismyndigheten, andra myndigheter, civilsamhället och även från den egna gruppen ska bidra till att man hittar andra, mer fredliga sätt att lösa sina konflikter.

De grupper som inte hörsamar budskapet får tydligt känna av konsekvenser då polis och andra myndigheter sätter in alla resurser och fokuserar på de mest våldsamma grupperna. Rent konkret: de våldsdrivande grupperna får inte en lugn stund förrän de antingen upphör med det grova våldet eller till dess de sitter bakom lås och bom. Sedan förra call-in har fokus riktats mot elva personer i den mest våldsamma gruppen i Malmö. Flera av dem är nu frihetsberövade eller misstänkta för nya brott. Se bild ovan.

Statistik över skjutningar och sprängningar i Malmö

Bekräftade skjutningar 2017 2018 2019
Tillfällen utna personskador 23 23 12
Dödade personer 7 12 5
Skadade personer 35 14 13

Bekräftade skjutningar i polisområde Malmö. 2017 och 2018 års siffror gäller för helår och 2019 års siffror gäller fram till och med 11 november. Avseende skadade så innebär det allt från skråmor till allvarliga kroppsskador.

2017 2018 2019
Sprängningar 58 45 29

Sprängningarna avser alla anmälda händelser där sprängmedel använts, sålunda ej brandbomber eller liknande. 2017 och 2018 års siffror gäller för helår och 2019 års siffror gäller fram till och med 11 november.

En nationell satsning som ska utvärderas

Satsningen Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället. Satsningen är ett nationellt projekt där Malmö är pilot. GVI-strategin tillämpas och utvärderas för att se om samma lyckade effekter, som i USA, kan uppnås med svenska förutsättningar. Om piloten blir framgångsrik är tanken att strategin ska spridas till andra städer i Sverige med liknande problem. Satsningen delfinansieras av EU och Fonden för inre säkerhet tillsammans med de aktuella myndigheterna samt Brå, Brottförebyggande Rådet. Satsningen processutvärderas av Malmö Universitet och Brå ansvarar för att satsningen även effektutvärderas. Utvärderingarna ska vara klara i januari 2021.

Sluta skjut fortsätter i Malmö

Tidigare i höstas genomförde polisen, Malmö stad, Kriminalvården och Brå en workshop med syfte att utvärdera det arbete som hittills utförts i satsningen Sluta skjut i Malmö. Styrgruppen för satsningen medverkade och tog beslut om att Sluta skjut fortsätter i Malmö efter att piloten avslutats sista januari 2020. Det innebär att GVI-strategin som används i Sluta skjut fortsätter utvecklas i Malmö.

Ladda ner filmen från call-in

Filmen kan laddas ner till och med kl 15:00 den 13 november på: kriminalvarden.se/eventfilmer

Satsningen Sluta skjut på webben

https://malmo.se/slutaskjut

Kontakt

Glen Sjögren, Polismyndigheten, telefon 073-375 11 42
Rebecca Persson, Malmö stad, telefon 073-390 89 42
Jonas Angermund, Kriminalvården telefon 072-500 91 60

I samverkan med civilsamhället

FleraLoggor

Samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället, och är ett pilotprojekt inom GVI i Sverige. Sluta skjut genomförs i samverkan med BRÅ och med stöd av fonden för inre säkerhet. Projektet utvärderas av Malmö Universitet.