Medborgardialog för trygghet i din kommun

Lokalpolisområde Alingsås genomför tillsammans med kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda en medborgardialog om trygghet. En digital enkät kommer att ligga ute på våra respektive webbplatser och sociala medier under tiden 4/11 - 1/12, 2019.

Du som bor eller verkar i Alingsås, Herrljunga, Lerum eller Vårgårda kommun har nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

I god anda gör polis och kommun gemensamma lägesbilder där vi hämtar information från många källor. Medborgardialogerna är en viktig sådan källa.

Lägesbilden i respektive kommun kommer att ligga till grund för kommande medborgarlöften och samverkansöverenskommelser.

Ta chansen att berätta vad du tycker. Enkäten tar bara några minuter att fylla i.

Länkar till enkäterna för varje kommun:

Alingsås kommun

Herrljunga

Lerum

Vårgårda

Vi kommer även att stå på olika platser i kommunerna där du direkt kan prata med oss och fylla i enkäten.  Informationen var och när kommer ut i god tid.