Resultat trygghetsmätning 2019 - lokalpolisområde Lund

Lundaborna känner sig fortsatt trygga. Det visar årets trygghetsmätning, som polisregion Syd genomfört.

2019 års trygghetsmätning visar ett totalt problemindex på 1,56 på en skala mellan 0-6 där noll är ”närmast obefintligt problem" och 6 indikerar "alarmerande påtagligt problem". Årets resultat innebär en marginell ökning jämfört med förra året då motsvarande siffra låg på 1,53. Året dessförinnan, 2017, låg problemindex på 1,47.

– Vi är fortsatt en av de tryggaste kommunerna i polisregion Syd, vilket är mycket glädjande. Trygghet är en färskvara och vi jobbar dagligen tillsammans med kommunen för att kommuninvånarna ska fortsätta att känna sig trygga. Det är också positivt att den faktiska utsattheten för brott är den lägsta på 14 år. Utmaningen är att oron för att utsättas för brott samtidigt ökar, säger Patrik Isacsson, lokalpolisområdeschef Lund

Den faktiska utsattheten för brott har enligt trygghetsmätningen minskat för första gången på de senaste fem åren (från 1.0 till årets 0.8) och är nu den lägsta på 14 år. Samtidigt har oron för att utsättas för brott ökat (från 1.8 till 2.2).

– Trygghetsmätningen är ett viktigt instrument som vi använder som grund i vårt fortsatta brottsförebyggande arbete. Vi har lyft trygghetsfrågorna med minskad brottslighet och förbättrad trygghet för Lundaborna som ett av de viktigaste övergripande målen att arbeta för. Exempel på åtgärder vi genomfört är ordningsvakter från Clemenstorget till Bantorget, kameraövervakning på extra brottsutsatta platser, märk-DNA för att minska antalet inbrott i bilar och bostäder och utökade förebyggande insatser. Men det finns mer att göra, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

FAKTA
Enkäten genomförs årligen och pågick i år mellan den 15 augusti och 1 oktober. Enkäten skickades till 3534 invånare mellan 16-85 år i Lunds kommun. Svarsfrekvensen ligger i snitt på 64,2 procent.

Enkäten mäter 11 områden i hela Lunds kommun:

 • Lund Centrum
 • Lund Väster
 • Lund Öster
 • Norra Fäladen
 • Nöbbelöv/Gunnesbo
 • Klostergården
 • Dalby
 • Linero
 • Genarp
 • Veberöd
 • Södra Sandby

Hela resultatet från trygghetsmätningen hittar du här.

För mer information om trygghetsmätningen, kontakta gärna: