Resultat trygghetsmätning 2019 - lokalpolisområde Ystad

Nu har resultatet för lokalpolisområde Ystad i 2019 års trygghetsmätning sammanställts.

- Trygghetsmätningen för 2019 visar att polisen och kommunerna måste fortsätta sitt arbete med aktiviteter och åtgärder i syfte att skapa ett tryggare samhälle. Polisen och kommunen har det största ansvaret då det gäller medborgarnas upplevda trygghet. Men vi behöver också fler ögon och öron på gator och torg. Vi kan tillsammans utveckla grannsamverkan, föräldraansvar, nattvandring med mera. Även om otryggheten ökar marginellt så är det glädjande att större andel personer inte utsatts för brott och att fler är nöjda med polisens arbete, säger lokalpolisområdeschef Mats Cronhag.

Fakta lokalpolisområde Ystad

  • Kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad
  • Antal utskick: 5 945
  • Antal respondenter: 3 786
  • Svarsfrekvens: 63,7 %
  • Totalindex: 1,94 (2018: 1,91)

Index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Kort sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Ystad

Lokalpolisområde Ystads totalindex på 1,94 är en marginell ökning på tre hundradelar från i fjol. Känslan av otrygghet har ökat, medan en större andel personer uppger sig inte ha utsatts för något som helst brott. Fler är nöjda med polisens arbete.

Simrishamn ökar lite jämfört med i fjol. Den faktiska utsattheten för brott är trots detta väldigt låg. Delområdena ”tätort” och ”övrigt” har minskat, medan Borrby har ökat. Det är framför allt missbruksproblem samt bråk och stök som stör medborgarna på denna ort. I alla delområdena ses fortkörning som det största trafikproblemet. 

Även i Sjöbo har totalindexet ökat något. Störst kritik får trafiken, framför allt fortkörningar och buskörningar med moped/MC. Oron och otryggheten minskar dock för kommunen som helhet. I Sjöbo tätort är det fler svarande som uppger sig inte ha utsatts för något som helst brott. Utanför tätorten visar mätningen en ökande problematik med nedskräpning och tillhåll för missbrukare.

Skurups kommun visar upp ett förbättrat resultat i årets mätning. De svarande upplever bland annat färre problem med missbruk. I Skivarp ökar dock otryggheten och oron att utsättas för brott. Trafikproblem och buskörningar får höga värden i hela kommunen. De svarande är dock betydligt mer nöjda med polisens arbete och fler anser att polisen bryr sig om lokala problem.

Tomelillas totalindex minskar marginellt med fyra hundradelar. Utomhusstörningarna har minskat och den faktiska utsattheten för brott ligger kvar på låga nivåer. Nöjdheten med polisens agerande mot problem ökar. Fortkörningar och buskörningar har förbättrats från fjolåret, men ligger ändå förhållandevis högt.  Den generella otrygghetskänslan och oron att utsättas för brott har ökat.

Ystad landar i år på exakt samma totalindex som i fjol och i nivå med tidigare år. Den faktiska utsattheten för brott är mycket låg. Området Bellevue hör till de tryggaste i hela regionen. Förtroendet för polisens arbete har ökat. De högsta indexen ser vi i Ystad centrum, framför allt när det gäller olika typer av utomhusstörningar med störande ungdomsgäng och missbruk. Otryggheten ute sena kvällar ligger fortsatt högt i denna del av kommunen.

Mer information finns i rapporten Trygghetsmätning 2019, lokalpolisområde Ystad.

Kontaktpersoner

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser:

Simrishamn: Birthe Parkhagen: 010-561 63 15
Skurup och Sjöbo: Mikael Svensson: 010-561 60 51
Tomelilla: Anna Hagenkötter: 010-561 80 12
Ystad: Patric Nihlén: 010–561 55 57