För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Resultat trygghetsmätning 2019: Lokalpolisområde Trelleborg

Nu har resultatet för 2019 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Det visar marginella ökningar för Svedala och Vellinge medan Trelleborg förbättrats på flera punkter.

- Vi jobbar hela tiden med olika brottsförebyggande åtgärder för att tillsammans med kommunerna öka tryggheten och minska brottsligheten. I det sammanhanget är den årliga trygghetsmätningen en viktig värdemätare på hur medborgarna upplever tryggheten i sin närmiljö. Det är extra glädjande att Trelleborgarna i årets mätning känner en större trygghet och en lägre risk att utsättas för brott. Det visar att vi är på rätt väg, säger Lars-Gunnar Björnqvist, chef för lokalpolisområde Trelleborg. 

Index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Ett lågt index är alltså bättre än ett högt. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Fakta lokalpolisområde Trelleborg

  • Kommuner: Svedala, Trelleborg och Vellinge
  • Svarsfrekvens: 63 %
  • Antal respondenter: 1 884
  • Totalindex: 1,78 (2018: 1,63)

Sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Trelleborg

Lokalpolisområdets totalindex har i år höjts något, från 1,63 till 1,78. Det är kommunerna Svedala och Vellinge som står för ökningen, medan Trelleborg visar ganska stora förbättringar i resultatet jämfört med i fjol.

I Svedala uppfattar de svarande generellt sett färre problem än i fjol, och oron för bostadsinbrott har minskat. Man är också mer nöjd med polisens agerande mot problem. Trafiken samt ungdomsgäng som bråkar och stör är enligt mätningen de största problemen.

I Trelleborg har flera delindex ett bättre värde i årets mätning. Problemen i utemiljön är färre. Oron för att utsättas för brott har minskat påtagligt, liksom oron för bostadsinbrott. Den konkreta känslan av otrygghet har minskat och färre är otrygga ute ensam sen kväll. Även här är det trafiken som uppfattas som det största problemet.

Vellinge har det lägsta totalindexet av de tre kommunerna, och inget index är högre än 3 för kommunen som helhet. Utomhusstörningarna har dock ökat, och det finns en något större oro att utsättas för brott. Liksom i övriga kommuner uppfattas trafiken vara det största problemet, även om något färre tycker att bilar kör för fort. Bostadsinbrott är det som oroar Vellingeborna mest.

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2018 – Lokalpolisområde Trelleborg.

Kontaktpersoner

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser:

Trelleborg:     Mats Rindborn Grahl: 0705-67 68 02
Vellinge:        Jörgen Sjåstad: 0733-48 30 03
Svedala:        Någon av ovanstående