Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Ansiktsigenkänning får användas för att utreda brott

Polismyndigheten har fått ett godkännande från Datainspektionen att använda ansiktsigenkänning för att utreda brott

Nationellt forensiskt centrum får hantera personuppgifter i arbetet med ansiktsigenkänning för att utreda brott men Datainspektionen uppmanar Polismyndigheten att slå fast hur länge uppgifterna sparas.

Polisen hade begärt ett så kallat förhandssamråd från Datainspektionen om användningen av ansiktsigenkänning mot signalementsregistret för att identifiera gärningspersoner inom den forensiska verksamheten.

 – Vi är förberedda för att starta verksamheten men måste först ha ett IT-system färdigställt och planen är att vi ska vara igång i början av nästa år, säger Peter Bergström, sektionschef på NFC.

NFC har sedan tidigare haft pilotprojekt inom ansiktsigenkänning med positivt resultat.

Kontakt:
Peter Bergström, sektionschef, NFC 010-56 28 412
E
lisabet Leitet, projektledare, NFC 010-56 28457