Sök på polisen.se

Enkät ska ge svar om invånarnas trygghet

Nu har invånarna i Halmstads kommun återigen chans att berätta om hur de upplever sin närmiljö. I en årlig enkät ställer polis och kommun gemensamt frågor om rädslan att utsättas för brott.

– Vi hoppas att invånarna tar chansen att berätta så vi får veta var problemen finns och var åtgärderna ska sättas in, säger Therese Wallgren, trygghetsstrateg på Halmstads kommun.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte om konkreta åtgärder

De tankar och förslag som kommer fram ska sedan utgöra grund för det medborgarlöfte som kommun och polis ger invånarna. Detta innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott, till exempel arbete för minskad tillgång till narkotika, trafikkontroller och åtgärder i den fysiska miljön.

Medborgarlöftet grundas även på dialoger som förs med invånarna i olika orter och stadsdelar.

– Vi analyserar de svar vi får in genom medborgardialogen och även den aktuella lägesbild vi har, och tar sedan fram ett förslag till löfte, berättar Kenneth Mattsson, kommunpolis.

Nytt löfte fastställs i början av 2020

Nästa medborgarlöfte blir klart i början av 2020, efter fastställande av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen.
Medborgarlöften ges på liknande sätt över hela landet och är ett sätt att arbeta brottsförebyggande utifrån invånarnas upplevelser.

Svar kan lämnas till och med 24 november

I Halmstads kommun genomförs enkäten för fjärde året i rad. Den är öppen för svar mellan 28 oktober och 24 november och finns på kommunens webbplats. 

Svara på enkäten före 24 november.

För mer information, kontakta:

Therese Wallgren, trygghetsstrateg på Halmstads kommun
Kenneth Mattsson, kommunpolis på lokalpolisområde Halmstad