Lokalpolisområde Hässleholm genomför medborgardialog på webben

Invånarna i Hässleholm, Osby och Östra Göinge har nu möjlighet att delta i en digital medborgardialog och berätta om hur de upplever tryggheten i sin kommun.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet ber polisen alla som bor i kommunerna Hässleholm, Osby och Östra Göinge att fylla i enkät på webben om de upplever sin kommun som trygg. Enkäten är en del i den medborgardialog som ska leda fram till nya medborgarlöften under 2020.

Medborgardialoger ger resultat
Enkäten består av 14 frågor där invånarna har möjlighet att beskriva hur de upplever tryggheten i den kommun de bor. Om det finns någon särskilt plats eller tidpunkt som upplevs otrygg.
– Det är viktigt för oss att veta vad kommuninvånarna vill när vi tar fram medborgarlöftena, säger Pär Cederholm som är lokalpolisområdeschef i Hässleholm. Vid tidigare medborgardialoger har det till exempel framförts önskemål om trygghetsvandringar och det har vi nu genomfört.

Medborgardialog och medborgarlöften
Medborgardialogen är ett viktigt verktyg för polisen och den lägger en del av grunden till de medborgarlöften som tecknas tillsammans med kommunerna.

Fyll i enkäten på webben
Dina synpunkter är viktiga för polisen och kommunerna i det gemensamma brottsförebyggande arbetet. Välkommen att fylla i enkäten.

> Fyll i medborgardialogen i Hässleholm, Osby och Östra Göinge

> Läs mer om medborgarlöften

För mer information
Pär Cederholm
Chef lokalpolisområde Hässleholm
073 348 33 09

Till toppen