Passa på – gott om lediga tider för den som behöver nytt pass

Under perioden fram till och med september i år har Polismyndigheten region Väst producerat fler resehandlingar jämfört med samma period förra året. Samtidigt rustar nu verksamheten för den kommande högsäsongen. Just nu finns det många lediga tider.

Fram till och med september i år har Polismyndigheten region Väst producerat strax över fem procent fler resehandlingar, jämfört med samma period förra året.

– Detta inkluderar vanliga pass, nationella id-kort, extra pass och provisoriska pass. Vi har ett högt tryck under högsäsongen. Samtidigt sker det så här års en kraftig minskning av väntetiderna och på många håll i regionen kan man få en tid redan dagen därpå, säger Johan Kjellberg, regional processledare för passverksamheten i region Väst.

Kan variera

Tillgängligheten kan se lite olika ut i regionen. Passcentralen i Göteborg är en renodlad verksamhet för pass och nationella id-kort. Andra stationer har så kallade mulitreceptioner, där handläggarna hanterar alltifrån hittegods till anmälningar och passansökningar.

– Generellt sett finns det många lediga tider i systemet i dagsläget. Men det kan variera och därför får man gå in och se hur det ser ut på respektive station, säger Johan Kjellberg vidare.

Väntar för länge

Passverksamheten är av naturliga skäl säsongsbetonad. Det betyder kort sagt att det finns fler lediga tider under lågsäsong än under årets mest intensiva månader, från mars-april till augusti.

– Många som ansöker under högsäsongen ansöker först när det är akut, alltså nära inpå sin planerade resa. Man har upptäckt att passet kommer att gå ut innan sommarresan. En annan stor grupp är de som kanske egentligen inte har ett faktiskt behov förrän under hösten eller vintern, alltså efter högssäsongen. Detta, i kombination med fler resor under semesterperioden, gör att trycket och väntetiderna som regel ökar under högsäsongen, säger Johan Kjellberg vidare.

Ständig förbättring

Samtidigt sker det ett löpande utvecklingsarbete för att skapa bra förutsättningar för att kunna möta medborgarnas behov och ge bra service. Det handlar delvis om teknisk utveckling, men också om att se över rutiner och ytterligare effektivisera verksamheten.

– Polismyndigheten och region Väst ser över olika sätt att effektivisera hanteringen och handläggningen av resehandlingar i regionen. Förhoppningen är att det kommer att hjälpa oss att bättre möta medborgarens behov, framförallt under högssäsongen, säger Johan Kjellberg.