Trygghetsarbetet vid Triangeln fortsätter med full kraft

Medborgarlöftet vid Triangeln är slut men samverkande organisationer fortsätter det påbörjade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i området.

I maj 2019 antog polisen, Malmö stad, Vasakronan och McDonalds ett gemensamt medborgarlöfte vid Triangelområdet i Malmö. Löftet löpte under maj-juni med anledning av den problembild som uppkommit kring Triangelområdet. Grunden för medborgarlöftet var att parterna tillsammans skulle verka för en hög närvaro och synlighet i området i syfte att minska brottsligheten samt öka tryggheten.

Det här har vi åstadkommit under löftesperioden

Polisen har under tiden som medborgarlöftet pågått ökat sin närvaro i området. Under den aktuella tiden har flertalet ingripande gjorts med direkt koppling till medborgarlöftet och mycket tid har lagts på det brottsförebyggande arbetet. Polisens närvaro har uppskattats av både boende och verksamma i området. Nu när medborgarlöftet löpt ut behåller polisen sin närvaro då denna är av stor betydelse för området.

- Ensam är inte stark när det gäller att med kraft angripa denna typ av problematik och löftet visar på vikten av ett nära och gränsöverskridande samarbete, inte bara mellan polis och kommun utan även med andra aktörer, som i detta fall Vasakronan och McDonalds, säger Freddy Nilsson, kommunpolis vid lokalpolisområde Malmö Norr.

Malmö stad har genom sitt intensiva uppsökande arbete och sin närvaro i området skapat kontakt och relation med ungdomarna som vistas på platsen, vilket möjliggjort vidare stödinsatser från socialtjänstens sida när behov funnits. Malmö stad har för avsikt att fortsätta prioritera platsen i sitt uppsökande och trygghetsskapande arbete riktat mot ungdomar.

- Att tidigt kunna agera, och möta barn och unga på plats är en viktig förutsättning för att arbeta effektivt och kunna fånga upp ungdomar i riskgrupp, något som alla tjänar på, säger Lena Pripp, enhetschef på socialtjänsten, Malmö stad.

Vasakronan har haft väktare i garaget i syfte att säkerställa ordning. Triangelns köpcentrum har stängt av sitt trådlösa kundnätverk under kvällar och nätter, vilket gjort det mindre attraktivt att vistas inom området, utanför öppettiderna. Vasakronan har fortsatt med dessa åtgärder efter att medborgarlöftet formellt slutade och har för avsikt att fortsätta. I syfte att ytterligare åstadkomma trygghet och trivsel, kommer fler kameror att installeras i garaget och fasadbelysning ses över.

McDonalds har bland annat ökat bemanningen samt installerat kameror. Detta, i kombination med ett nära samarbete med övriga parter, har lett till en märkbar förbättring av situationen inne på McDonalds.

Samarbetet fortsätter

Alla medverkande organisationer kommer att fortsätta samarbetet vid Triangeln, det som etablerats i och med medborgarlöftet. Dessutom kommer fler aktörer och verksamheter involveras i arbetet för ett tryggare Triangelområde.

- Arbete som vi lagt ner för att öka tryggheten vid Triangeln, har bidragit till positiva effekter i området. För att bibehålla det vill vi fortsätta det arbete som påbörjats här, säger Freddy Nilsson.

- Att vi så snabbt kom igång med samarbetet kring Triangelområdet har varit en viktig förutsättning för att kunna minska ”stök” och oro i området. Vi kommer att fortsätta vara i området så länge det behövs, tillägger Lena Pripp.

Fakta medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Läs mer om medborgarlöftet i Triangelområdet

Pressmeddelande om medborgarlöftet till Triangeln
Medborgarlöfte Malmö Norr

Kontakt

Freddy Nilsson, kommunpolis vid lokalpolisområde Malmö Norr, telefon 072-704 19 45.
Lena Pripp, enhetschef på socialtjänsten, Malmö stad, telefon 070-856 57 96.