Omfattande insats mot narkotika i västra Skaraborg

Under en nio veckor lång insats mot narkotika har polisen i Skaraborg rapporerat 193 personer, gjort 72 husrannsakningar och tagit narkotika i beslag till ett värde över 500 000 kr.

Polisen i västra Skaraborg har under drygt två månader haft en särskild grupp som arbetat mot narkotika. Insatsen är en del i polisens medborgarlöfte gentemot invånarna i västra Skaraborg samt en viktig del av det brottsförebyggande arbetet, då narkotikabrottsligheten inte sällan utgör en grund för annan typ av brottslighet. Johan Rexhag är lokalpolisområdeschef och han är nöjd med att polisen kunnat avsätta resurser för det viktiga arbetet mot narkotika.

– Vi har arbetat uppsökande mot unga ostraffade personer som förekommer i narkotikasammahang. Vi har även riktat in oss mot personer som livnär sig på narkotikaförsäljning. Syftet har varit att så tidigt som möjligt avbryta ett begynnande missbruk och kriminalitet kopplat till narkotika. En viktig del i insatsen har varit att ha samtal med de personer vi rapporterat. Det är inte ovanligt att det döljer sig en tragisk bakgrund när man till slut blir uppmärksammad av polisen. Vi har lagt särskild vikt vid att lotsa vidare till organisationer som kan erbjuda stöd och hjälp att ta sig ur ett missbruk, säger Johan Rexhag.

Majoriteten av de som rapporterats finns i åldersspannet 18-25 år. Av dessa var 59 st. tidigare ostraffade gällande narkotika.

– Ett livslångt missbruk av narkotika innebär troligtvis ett stort lidande för den enskilde och personer i dess närhet. Dessutom innebär det avsevärda kostnader för samhället i form av kriminalitet och vård. Vi tror inte att bruket av narkotika är högre i Skaraborg än på andra ställen. Vår insats visar att bruket av narkotika finns överallt och att det finns ett behov av riktade insatser även framöver, säger Johan Rexhag.

Frågor från media

Media som vill ställa kompletterande frågor är välkomna att kontakta lokalpolisområdeschef Johan Rexhag onsdagen den 16 dec kl. 9-11 på telefon 114 14.

Mer information

För de vårdnadshavare som vill lära sig mer om tecken på missbruk har polisen tagit fram Föräldraskolan som finns att ladda ned på polisen.se

Urval av brott som rapporterats i insatsen

Ringa narkotikabrott, eget bruk: 157 st.

Ringa narkotikabrott, innehav: 82 st.

Rattfylleri under påverkan av narkotika: 30 st

Narkotikabrott, innehav i överlåtelsesyfte: 10 st.

Narkotikabrott, överlåtelse: 4 st.

Narkotikabrott, framställan: 6 st.

Brott mot knivlagen inkl. grovt brott: 14 st.

Urval av beslag som gjorts i insatsen

Uppskattat gatuvärdet på den narkotika som tagits i beslag uppskattas till ca 500 000 kr.

Cannabis: 1,24 kg

Cannabisplantor: 7 st

Hasch: 1,1 kg

Amfetamin: 50 gram

Kokain: 3,72 gram

Heroin: 0,96 g

Metamfetamin: 6,22 gram

LSD: 9 st

Narkotikaklassade tabletter. 1.100st

Kontanter: 31 900 kr

Knivar: 14 st.

Pepparspray: 2 st

Pistoler 3 st (replika och kolsyrepistoler).