Åtal i grovt miljöbrottsärende i Jönköping

En 76-årig man har åtalats för grovt miljöbrott i Jönköping. Ärendet är det största miljöbrott som någonsin utretts av miljöbrottsgruppen i region Öst.

Företaget i Hovslätt i Jönköping försattes i konkurs i november 2016. Förundersökningen inleddes i januari 2107 efter en anmälan från Jönköpings kommun. Husrannsakan har genomförts vid flera tillfällen i företagets lokaler och experter från Nationellt forensiskt centrum gjorde undersökningar och provtagningar i åtta dagar.

- Jag har i dag väckt åtal för grovt miljöbrott eftersom gärningen varit av särskilt farlig art och inneburit ett medvetet risktagande. Mycket stora mängder farligt avfall hittades i lokalens källare, omklädningsrum, kemikalieförråd, ett dolt rum och i en container utomhus. Bland annat påträffades cyanidhaltiga ämnen i större mängder som förvarats på ett okontrollerat och bristfälligt sätt, säger chefsåklagare Stefan Edwardson som är förundersökningsledare.

- De cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i en dödlig omfattning. Vi ser allvarligt på spridningsrisken, tillägger han.

Inom en radie på några hundra meter från företagslokalerna finns skola, bostäder och annan bebyggelse. I närheten rinner även Tabergsån.

Miljöbrottsgruppens utredning
Förundersökningen har pågått i tre år. Förundersökningsprotokollet är på omkring 2000 sidor.

- Det här är det största miljöärendet som vår grupp i region Öst har hanterat. När vi var på platsen för provtagning hade vi heltäckande utrustning på oss och andades med syrgas för att kunna vistas i lokalerna. Utanför upprättades olika säkerhetszoner där de provtagna kemikalierna kunde hanteras, säger Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, miljöbrottsgruppen Polisen region Öst.

De insamlade kemikalierna skickades på analys till Nationellt Forensiskt Center (NFC) som sammanställt sina bedömningar. Dels om farligheten av varje enskilt ämne men även en bedömning totalt gällande risker med skick på behållare, lokalens skick och samförvaring av olika kemikalier som skett på ett helt okontrollerat sätt.

- Det är ett gediget arbete som har gjorts och mycket viktigt att det blir rätt. Det har sedan kompletterats med en hel del förhör, till exempel där den misstänkta mannen ställts till svars mot provsvaren. Med tanke på komplexiteten i ärendet och den långa tidsrymden har vi också tagit in ett flertal expertutlåtanden och arbetat fram en historisk dokumentation av verksamheten, säger Josefin Månsson.

Ärendet är inte bara den mest omfattande utredning som miljöbrottsgruppen i region Öst jobbat med. Den sticker också ut då det hade kunnat sluta mycket värre än det gjorde. Josefine Månsson är tydlig med tänkbara konsekvenser.

- Om de här ämnena hade sammanblandats i större omfattning så hade det enligt Försvarets forskningsinstituts beräkningar kunnat innebära svårt skadade och döda. Det som är viktigt att ta med sig av det är allvaret av förvaring av den här typen av ämnen. Det är den som bedriver den här typen av verksamhet som har det yttersta ansvaret att följa de lagar och regler som finns i miljöbalken. Jag vill också skicka med en uppmaning till alla, ser du i något sammanhang kemikalier som förvaras tvivelaktigt, anmäl då till närmaste miljökontor eller till polisen.   

Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 8469-19.