Lyckad narkotikainsats i Uppsala

Polisen genomförde årets första insats mot heroin vid Resecentrum i centrala Uppsala i går. Flera personer misstänks nu för både för innehav av och för att ha använt narkotika.

Polisen samverkade med socialtjänsten, ordningsvakter och tullverket i insatsen som främst var inriktad mot hantering av narkotika.

Följande resultat uppnåddes:

  • 23 individer blev kontrollerade (19 män och 4 kvinnor)
  • 8 positiva snabbtest (bensodiazepiner, tramadol, THC och opiater)
  • 5 innehav (tramadol, cannabis och kokain)
  • 1 husrannsakan (beslag av kokain, cannabis samt okänd substans)
  • 5 orosanmälningar till socialtjänsten skrevs av polis (SoL14)
  • 8 individer hade socialtjänst med vid förhör
  • 7 Råd och stöd-samtal av socialtjänst där förhör ej hölls (flera ansökningar om stödinsats togs emot av berörda individer)
  • 3 avvikna individer från LVU-placering
  • 1 rapport om missförhållande kring placering av två individer
  • Yngsta individ som var föremål för ingripande 14 år

Kontakt: Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.
Telefon: 11414