Digital regional pressträff, Operation Rimfrost resultat i region Nord

Polisen redovisar det regionala resultatet av den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost. Därefter följer möjlighet till att ta del av det lokala arbetet som fortsätter efter den nationella särskilda händelsens slut.

Pressträffen kommer att genomföras både via video samt möjlighet att delta fysiskt på plats i Sundsvall. Vid deltagande via video krävs tillgång till Microsoft teams eller Skype för företag. Efter den regionala pressträffen, ca kl 14.00 finns möjlighet till att genomföra intervjuer på lokal nivå i Umeå, Luleå, Östersund och Sundsvall med utredningssektionschefer.

Anmälan stängd. Kontakta kommunikatör vid behov.

Därefter skickas bekräftelse och uppkopplingsinformation till angiven e-post. Senast kl 10.00 torsdag den 11/6. 

Tid och plats

Vid fysiskt deltagande på plats i Sundsvall sker samling i receptionen, polishuset i Sundsvall, klockan 12.50.

Pressträffen börjar kl 13.00.

Därefter finns möjlighet att genomföra enskilda intervjuer med bland andra, Thomas Nilsson, regional kommenderingschef för Operation Rimfrost samt Lars Andersson, regional operationsledare för operation Rimfrost.

För enskilda intervjuer på distans föreslås telefon att användas.

Lokal nivå

Efter den regionala pressträffen finns utredningssektionscheferna för polisområdena tillgängliga för att berätta mera om vad man har genomfört på lokal nivå inom ramen för den särskilda händelsen operation Rimfrost.

I samband med den nationella pressträffen som sker samma dag kl 10.00 publiceras regionens resultat på polisen.se

Vid frågor kontakta:

Maria Jakobsson, Kommunikatör för polisregion Nord

Tel: 010-568 35 31/ 070-25 25 673