Förnyat löfte till medborgarna om ett tryggare resecentrum

Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta och Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun visar upp det förnyade medborgarlöftet för Uppsala resecentrum.

Målsättningen med det förnyade medborgarlöftet är att Uppsala kommun och polisens gemensamma arbete ska öka tryggheten i området kring resecentrum.

Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta och Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun signerade det förnyade medborgarlöftet för Uppsala resecentrum idag.

– Polisen är nöjd med det påskrivna medborgarlöftet. Nu kan vi tillsammans med kommunen fortsätta vårt gemensamma arbete med att öka tryggheten och säkerheten för Uppsalaborna, säger Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta. 

Målsättningen med det förnyade medborgarlöftet är att Uppsala kommun och polisens gemensamma arbete ska öka tryggheten i området kring resecentrum. Löftet innehåller konkreta åtgärder om trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder av platser vid resecentrum som kan uppfattas som osäkra av medborgarna.

– Nu förnyar vi medborgarlöftet med polisen till 2023 för att öka tryggheten vid Resecentrum. De åtgärder som vidtagits tidigare har gett effekt, men för att skapa en bestående förändring krävs att vi håller i och kontinuerligt uppdaterar våra åtgärder. Uppsalabornas trygghet är vår högsta prioritet. Vårt gemensamma löfte till alla Uppsalabor är att vi ska göra allt vi kan för att man ska känna sig trygg i det offentliga rummet oavsett tid på dygnet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har ingått en samverkansöverenskommelse för perioden 2020–2023 som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppsala. Medborgarlöftet är ett resultat av samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen och den medborgardialog för resecentrum, som genomfördes i september 2019, där 2 712 personer besvarade en enkät med frågor om vad de ser som otrygga platser i området.

– Medborgarlöften stärker vår samverkan med polisen och tydliggör ömsesidiga förväntningar och samverkanseffekter. Ett resecentrum i en storstad är tyvärr förknippat med en viss brottslighet, men vi arbetar uthålligt och långsiktigt för trygghet och säkerhet på platsen. Därför är det också särskilt viktigt att vi tillsammans verkar på denna plats, säger Anders Fridborg, säkerhetschef Uppsala Kommun. 

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta åtar sig under perioden 2020–2023 att:

  • Fortsatt arbeta med fokus på polisiär och kommunal närvaro vid resecentrum.
  • Aktivt och i samverkan arbeta med åtgärder avseende säkerhetshöjning av platser inom det geografiska området som uppfattas som otryggt.
  • Brottsförebyggande insatser mot unga och unga vuxna.
  • Utifrån en gemensam problembild arbeta i samverkan med prioriterade aktiviteter i en framtagen åtagandeplan.


Löftet innehåller också aktiviteter såsom fortsatt samordning av sociala insatser, trygghetsinsatser, renhållning och belysning. Tillsammans skapar vi ett tryggt resecentrum.

Kontakter

Jan Håkansson, Lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta
E-post: jan.hakansson@polisen.se
Telefon: 010-567 74 61

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande
E-post: erik.pelling@uppsala.se
Telefon: 018-727 13 18

Anders Fridborg, säkerhetschef
E-post: anders.fridborg@uppsala.se
Telefon: 018-727 60 22