Inbjudan till digital pressträff: Beslut i åtalsfrågan i Palmeutredningen

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten bjuder in till digital pressträff på onsdag den 10 juni kl. 9.30. Då presenterar chefsåklagare Krister Petersson sitt beslut och berättar om utredningen tillsammans med spaningsledare Hans Melander.

Pressträffen kommer att hållas digitalt med anledning av coronapandemin. Pressträffen sänds på Åklagarmyndighetens och Polismyndighetens ordinarie YouTubekanaler med möjlighet till enskilda intervjuer efteråt. Pressträffen kommer att tolkas på engelska på en särskild Youtubekanal.

Det innebär att reportrar inte kan vara fysiskt närvarande på pressträffen. Skälet är att vi räknar med ett stort intresse och på det här sättet kan vi undvika att samla fler än 50 personer i en lokal. Media som föranmält sig kommer att medverka på länk och då kunna ställa frågor under en gemensam frågestund.

Obligatorisk anmälan till frågestund och enskilda intervjuer

Reportrar som vill delta på frågestunden måste föranmäla sig. En person per mediehus ges möjlighet att ställa frågor under frågestunden. Av tidsskäl får varje person ställa en eller två frågor.

Anmäl dig till press@aklagare.se. Mejla bild på din presslegitimation eller ett intyg från din redaktionella uppdragsgivare.

Observera att om det skulle komma ett mycket stort antal intervjuförfrågningar eller önskemål om att ställa frågor på frågestunden på pressträffen kan vi av tidsskäl behöva begränsa antalet reportrar som får möjlighet att ställa frågor.

När du får bekräftelse på din anmälan får du information om hur du ansluter dig digitalt till pressträffen och hur frågestunden går till.

Enskilda intervjuer efteråt

Efter pressträffen kommer chefsåklagare Krister Petersson vara tillgänglig för intervjuer på Skype. Skälet är att han tillhör en riskgrupp. Anmäl dig till press@aklagare.se med samma uppgifter som till frågestunden, samt en mejladress dit Skypeinbjudan ska skickas. Du kommer att få en egen slot när din anmälan tagits om hand.

Vid behov kan Krister Petersson också vara tillgänglig på Skype/telefon den 11 och 12 juni kl. 10-15.

Spaningsledare Hans Melander kommer däremot att vara fysiskt tillgänglig. Plats och tid meddelas senare till dem som önskar intervju. Intervjuförfrågan mejlas till media@polisen.se.

Alla anmälningar ska vara inne senast måndag 8 juni kl. 15.

Tappning av ljud och bild

Media som önskar livesignal måste anmäla detta i förväg. Du får kontaktuppgifter när du anmäler dig.

Kontakt:

Presstjänsten, Åklagarmyndigheten, 010-562 50 20

Annika Collin, Åklagarmyndigheten, 010-562 50 15

Anna Knöfel Magnusson, Åklagarmyndigheten, 010-562 51 99

Nationellt mediecenter, Polismyndigheten, 010-563 91 70

Pressrelease in English