Ny vägledning ska öka kunskap om penningtvätt hos spelbolag

En ny vägledning ska öka kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism hos spelbolag. Den har tagits fram av Spelinspektionen i samarbete med Finanspolisen och Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Informationen vänder sig till spelbolag med licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning online, och syftar till att öka kunskapen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Det finns ett stort behov av kunskap inom området och därför har Samordningsfunktionen tagit fram den här vägledningen. Samordningsfunktionen består av sjutton myndigheter och organisationer och tillsammans arbetar vi för att förebygga och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett av våra viktigaste uppdrag är att sprida information till verksamhetsutövare, som exempelvis spelbolag, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning (NOA).

Vägledningen ger exempel på hur onlinespel kan utnyttjas för att tvätta pengar eller för att finansiera terrorism. Exempelvis kan spelkonton utnyttjas genom att brottsligt förvärvade pengar sätts in på spelkonton för att gömma dessa för myndigheter. Spelkonton kan också användas för att på olika sätt förmedla pengar mellan individer, till exempel genom insättningar på en annan persons konto eller genom uppgjorda förluster vid pokerspel. Uppgjorda pokerspel kan även användas för att förmedla pengar för finansiering av terrorism, där insamlade medel genom uppgjorda pokerspel online, förs ut via bankkonton inom eller utom landet. Vägledningen ger även en översiktlig beskrivning av spelbolagens skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Vägledningen finns att ladda ner på svenska och engelska.

Mer information:

Nationellt mediecenter, Polisen
Tel: 010-56 391 70

Samordningsfunktionen mot finansiering av penningtvätt och finansiering av terrorism
www.polisen.se/penningtvatt

Spelinspektionen:
www.spelinspektionen.se
Tel: 0152-650 100

Fakta

Penningtvätt innebär att svarta (olagliga) pengar tvättas för att de ska se ut som att de är intjänade på lagligt sätt. Syftet är att använda pengarna från brottslig verksamhet i den legala ekonomin. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott eller bedrägerier.

Finansiering av terrorism
innebär att ekonomiskt stödja terrorism genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Samordningsfunktionen består av 17 medlemmar och leds av Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Vi är ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan myndigheter och sprider information till verksamhetsutövare.