Eskilstuna kommun och polisen förnyar medborgarlöfte

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har sedan 2009 haft samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Nu presenteras ny samverkansöverenskommelse för åren 2020-2023 samt medborgarlöfte för år 2020.

Välkommen till presskonferens där Eskilstuna kommun och Polisen gemensamt presenterar den nya överenskommelsen samt nytt medborgarlöfte.

Datum och tid: torsdagen den 7 maj klockan 10.00
Plats: Fristadssalen, Eskilstuna kommuns stadshus

Vid presskonferensen medverkar:

Eskilstuna kommun

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02
Lena Lundberg, administrativ direktör på Eskilstuna kommun, 070-086 28 21

Polisen

Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef, 010-566 94 72
Thomas Bergqvist, kommunpolis, 010-566 90 71
Jonathan Svanerö, biträdande lokalpolisområdeschef, 010-566 97 33

Kontaktperson

Isabel Jansson, kommunikationsstrateg på kommunledningskontoret,
070-086 21 30 eller isabel.jansson3@eskilstuna.se