Medborgarlöftet 2020 fokuserar på unga och kriminalitet

Sedan 2007 har Polisen och Strängnäs kommun arbetat gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. För att ytterligare förstärka samverkan och utveckla kommunens demokratiarbete, har vi enats om ett eller flera årliga medborgarlöften.

Medborgarlöftet för 2020 har arbetats fram genom bland uppgifter från
trygghetsmätningar och dialog med medborgare.

Medborgarlöftet är ett sätt för polisen i Strängnäs och kommunen att flytta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ännu närmare kommunens invånare. Medborgarlöftet har sitt ursprung i samverkansöverenskommelsen. I år kommer medborgarlöftet att ha en inriktning som handlar om unga och kriminalitet.

Ni är välkomna att närvara när Medborgarlöftet för 2020 skrivs under av
representanter från Strängnäs kommun och Polismyndigheten.

Tid: 16 mars klockan 13.30
Plats: Polishuset i Strängnäs

Deltagare på pressträffen:
Lars Ekström, kommundirektör
Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef
Jennie Enström, kanslichef Strängnäs kommun
Peter Sigurd, kommunpolis Strängnäs

Kontaktpersoner:
Marita Andersson, trygghetssamordnare Strängnäs kommun, 0152-292 29
Peter Sigurd, kommunpolis Strängnäs, 0725-300 100