Tyck till om tryggheten i Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Lerum och Floda

Polisen, Västtrafik, Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda kommun arbetar tillsammans för att skapa säkra och trygga stationsområden. Nu sprids en enkät om tryggheten på kommunernas stationsområden.

Enkätens syfte är att ge alla som någon gång är på eller passerar igenom något av ovan nämnda stationsområden en möjlighet att påverka tryggheten. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar chansen att lämna sina åsikter.

Enkäten är öppen 9-23 oktober 2020 och sprids via olika medier. Frågorna fokuserar på om det finns någon särskild plats på stationen där vi kan öka trygghet och säkerhet. 

Kunskap om hur man skapar trygga och säkra platser har förbättrats avsevärt de senaste åren. Medborgarnas upplevelser är en viktig del i kartläggningen.

Vårt arbete fokuserar på fem stationsområden i de fyra kommunerna. I Lerums kommun är det två stationer, Lerum och Floda.

Arbetet sker över kommungränserna eftersom det är ett gemensamt lokalpolisområde och våra medborgare ibland reser över kommungränserna.

Enkäten sprids via respektive kommuns webbplats, polisen.se samt i våra sociala medier.
Här hittar du enkäten

Kontaktpersoner:
Eva Strömblad, Lokalpolisområde Alingsås, 010-56 57421

Tobias Odsvik, Herrljunga kommun, 0513-17205

Alfred Dubow, Vårgårda kommun,0322-600644

Eija Suhonen, Alingsås kommun,0322-616919

Mikaela Andersson, Lerums kommun, 0302-521681

Fredrik Högbom, Västtrafik, 010-4345994