Nu påbörjas bygget av nytt polishus i Kiruna

Polisen bygger nytt polishus i Kiruna med anledning av den samhällsomvandling som sker på orten. Tillsammans med flera samverkanspartners sätter polisen spaden i jorden måndagen den 12:e oktober.

Polisen bjuder in till pressträff måndag den 12:e oktober i samverkan med LKAB och dess underentreprenörer samt samverkanspartners inom samhällsomvandlingen. Samling sker kl 14.15, Folkets Hus i Kiruna för gemensam transport till byggplatsen var pressträffen kommer att hållas.

Från polisen deltar bland annat projektägare Sven-Olov Hansson, tf Lokalpolisområdeschef , Petter Wikström. Vid pressträffen närvarar även inrikesministern Mikael Damberg.

Media som vill närvara behöver anmäla sig i förväg då närvaro kräver såväl skyddsutrustning som ex. hjälm och transport till platsen.

Alla närvarande ombeds att respektera Folkhälsomyndighetens inriktning gällande smittspridning av Covid-19.

 

Anmälan görs senast fredag den 9:e oktober kl 12.00.

 

Kontakt och anmälan:

Maria Jakobsson, kommunikatör polisen

Tel: 010-568 35 31/ 070-2525673

E-post: maria.jakobsson@polisen.se