Stärkt polisiär närvaro i Ljusnarsbergs kommun

  • Tobias Jansson, gruppchef och Stefan Toll, kommunpolis i lokalpolisområde Lindesberg.
    Tobias Jansson, gruppchef och Stefan Toll, kommunpolis i lokalpolisområde Lindesberg.
  • Tobias Jansson, gruppchef
    Tobias Jansson, gruppchef Bild: Josefine Gran
  • Stefan Toll, kommunpolis, Tobias Jansson, gruppchef och Ewa-Leena Johansson, kommunalråd i Ljusnarsbergs kommun.
    Stefan Toll, kommunpolis, Tobias Jansson, gruppchef och Ewa-Leena Johansson, kommunalråd i Ljusnarsbergs kommun.
1/3

Sedan 1 september har en polisgrupp på fem personer från region Bergslagen ökat den polisiära närvaron i Ljusnarsbergs kommun med utgångspunkt i Kopparberg. Målet med den stärkta närvaron är att stävja brott, skapa kontaktnät och jobba brottsförebyggande.

Den polisiära satsningen är en långsiktig satsning som grundar sig i den socioekonomiska situation och brottslighet som präglar kommunen.

- Ljusnarsbergs kommun har en annan socioekonomisk situation än vad många andra kommuner har. Det vet vi medför socialt lidande och brottslighet, vilket vi har sett tillsammans med kommunen under en lång tid. Vi måste komma närmare medborgarna. Där brotten och problemen är som störst, där måste vi verka, säger Stefan Toll, kommunpolis vid lokalpolisområde Lindesberg.

Tobias Jansson är gruppchef för den nya polisgruppen. Han beskriver vad polisen vill uppnå med den stärkta närvaron:

- Vi vill få ner förekomsten av viss brottslighet i kommunen, vissa brottstyper sticker ut nationellt, bland annat våldsbrotten. Vi hoppas även kunna återställa ordningen i den offentliga miljön och skapa en trygghet för medborgarna i kommunen.

Samarbetet med medborgarna och kommunen är en viktig nyckel.

- Det finns en kraft och positiv anda i kommunen som vi vill använda, vi måste göra detta tillsammans för att vända på de negativa bitarna, säger Tobias Jansson.

Han fortsätter:

- Vi vill komma till en punkt där allmänheten kommer fram till oss och pratar och ger tips om de ser oss på stan. Vi vill också bli uppmärksammade på de små sakerna, den lilla biten kan vara den sista pusselbiten vi behöver för att lösa ett brott.

I kommunen är polisens satsning efterlängtad.

- Vi har saknat det och tycker det är fantastiskt bra. Jag är inte på ett möte med medborgare och företagare utan att jag får höra det, säger kommunalrådet Ewa-Leena Johansson.

Kontakt för media: Tobias Jansson, gruppchef. Telefonnummer: 072-741 75 20