Uppsala Kommuns Fastighets AB testar nytt pilotprojekt med Polismyndigheten

Exteriörbild av Gottsunda Centrum i skymningen.

Gottsunda Centrum Bild: Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag/ Johan Alp

Uppsala Kommuns Fastighets AB och Gottsunda Centrum är först i polisregion Mitt med att ingå ett samarbete med Polismyndigheten där polisen har möjlighet att ta del av material från bolagets trygghetskameror i realtid.

Initiativet är ett steg framåt för att fördjupa och utöka samarbetet mellan polis och fastighetsägare.

- Samarbetet ska skapa ökad trygghet för alla som arbetar i och besöker Gottsunda Centrum. Det kommer också att underlätta för poliserna att utföra sitt arbete, säger Ulf Lundgren, säkerhetschef på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag.

Systemet har testats och behovsprövats under en period och är nu i drift.

- Trygghetskamerorna är en del av det långsiktiga brottsförbyggande arbetet för att minska kriminalitet och ordningsstörningar i Gottsunda Centrum, säger Martin Gunér, områdespolis, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning
Bolagets hemsida www.uppsalafastighets.se
Bilder för nedladdning www.uppsalafastighets.se/kontakt/press/