Goda nyheter för en gemensam svensk-norsk polisstation

Svensk och norsk polis har sedan länge planerat att bygga en gemensam polisstation på riksgränsen vid Eda i Värmland. Nu blir stationen i Eda verklighet.

Idag, den 23 augusti, samlades en norsk delegation med den norska justitieministern Monica Mæland vid riksgränsen. Beslut fattades om att polisstationen äntligen kan byggas.

- Det är en glädjens dag för polisen. Diskussioner kring detta har pågått i flera år och det här gör att vi kan jobba mer brottsförebyggande i området, säger Lars Wirén, chef för Polisområde Värmland.

En gemensam polisstation på gränsen kommer att utveckla och förbättra samverkan mellan länderna. I Morokulien finns redan Grensetjensten som är ett gränsöverskridande myndighetssamarbete mellan Sverige och Norge. En gemensam polisstation blir ett välkommet tillskott.

- Det är ett nordiskt gränsöverskridande samarbete av nationell betydelse som är en start på förhoppningsvis vidare samarbeten, säger Patrick Ungsäter, regionpolischef Bergslagen.

Stationen blir unik i sitt slag och kommer att göra det möjligt att tillsammans jobba vidare operativt, med en lokal problembild. Tanken är att både operativ personal och utredare ska samarbeta inne på stationen. En gemensam polisstation är också av principiell betydelse för Polismyndighetens verksamhet och kan modernisera frågeställningar som berör flera polisregioner och avdelningar. Gränsen mellan Sverige och Norge är ett område där det förekommer gränsöverskridande brottslighet.

- Det är ett viktigt beslut som har tagits och det ger oss förutsättningar att fokusera på hur det operativa sammarbetet ska se ut mellan länderna, säger Lars Wirén.