Fällande dom för falska larmsamtal

Idag, tisdag, dömdes en 37-årig man vid Malmö tingsrätt för att under ett antal månader förra året ringt en mängd samtal till 112 med falska uppgifter. Tingsrätten dömer 37-åringen för falskt larm vid 33 tillfällen samt olaga hot.

- Det här är en viktig markering att 37-åringen fälls till ansvar. Det är oacceptabelt att tära på samhällets akutverksamhet som den här mannen gjort. Falsklarmning kan innebära en akut fara för liv och hälsa, säger Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

Under en tidsperiod på två månader under hösten 2020 har SOS Alarm tagit emot 318 samtal med falska uppgifter. En man har larmat om en rad olika pågående händelser som gällt bränder i bilar och i bostadshus, allvarliga trafikolyckor, misshandel och mord, bombhot och skottlossning, med mera. Mannen har även framfört allvarliga hot mot blåljustjänstemän. Larmsamtalen har vid flera tillfällen lett till omfattande insatser från polis, ambulans och räddningstjänst.

- Falsklarmning är oerhört allvarligt eftersom det drabbar människor som är i verklig fara. Falsklarmen har inneburit stora insatser när det gäller allt från att hantera de inkommande falska 112-samtalen, för de utryckande styrkorna och för det efterföljande utredningsarbetet. Genom ett nära samarbete med polisen i region syd, ambulanssjukvården och räddningstjänsten har vi kunnat bistå åklagaren med bevisning för en fällande dom i målet, säger Ronald Krantz, tidigare platschef på SOS Alarm i Malmö.

Tillfällena med falsklarmning har varit omfattande, systematiska och uppsåtliga vilket allvarligt har skadat SOS Alarms, polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens arbete. I de aktuella fallen har mannen förorsakat skadat genom att vilseleda blåljusaktörerna så att resurser larmats ut i onödan och därmed inte funnits tillgängliga i samma utsträckning för skarpa larm. Detta har inneburit att verkligt nödställda riskerat att inte få hjälp.