Ny pressfunktion i polisregion Syd

Den 1 mars inrättas en ny funktion, vars syfte är att underlätta hanteringen av icke- operativa medieförfrågningar i frågor som är av regional karaktär.

Du kan vända dig till den regionala pressfunktionen om du har övergripande frågor om polisregion Syds organisation, policyfrågor samt frågor som rör regionala enheter. Funktionen kan även hjälpa dig som journalist att komma i kontakt med talespersoner i regionala frågor.

Funktionen är bemannad på vardagar mellan klockan 09.00-15.00 och nås via telefon 010-561 75 15 eller via mejl press.regionsyd@polisen.se

Rör din fråga ett specifikt polisområde kan du vända dig till presstalespersonen i respektive område. Frågor om pågående händelser besvaras även fortsättningsvis av presstalespersonerna vid regionledningscentralen.

Kontaktuppgifter finns här