Sluta skjut tros ligga bakom minskande skjutningar

Diagram över antalet skjutningar i Malmö jämför med Stockholm, Göteborg och Uppsala under perioden från mars 2017 till juni 2020.

Det har funnits många tecken på att den våldsförebyggande satsningen Sluta skjut bidragit till trenden med minskande skjutningar i Malmö de senaste åren. Nu stöttas den teorin i en studie från Malmö universitet.

Forskare från Malmö universitet har på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå) studerat hur Sluta skjuts arbete mot våldsdrivande grupper påverkat det faktiska skjutvåldet i Malmö.

Skjutningar minskade med 37 procent

Forskarna har studerat perioden mellan januari 2017 till och med februari 2020 då Sluta skjuts pilotprojekt avslutades. Under den perioden minskade antalet skjutningar med 37 procent. Efter forskarnas mätningar avslutades har skjutningarna i Malmö fortsatt att minska stadigt och är nu nere på det lägsta antalet på tio år.

Forskarna menar att det finns ett troligt samband mellan införandet av strategin och den nedåtgående trenden, men påpekar att resultatet bör tolkas med försiktighet eftersom perioden för studien är så pass kort samt att det rör sig om ett för lågt antal skjutningar för att kunna dra statistiska slutsatser av.

I utvärderingen jämförs Malmös utveckling sedan Sluta skjut startade med utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Uppsala och det konstateras att Malmös trend skiljer sig mot de tre städerna som tillsammans har en ökning av antalet skjutningar under perioden, medan det i Malmö alltså sjunker.

Sluta skjut fortsätter

I slutet av förra året undertecknade polisen, Malmö stad och Kriminalvården en ny samverkansöverenskommelse som innebär att satsningen Sluta skjut fortsätter. Beslutet grundar sig dels på trenden med minskande våld dels på att fler valt att ta hjälp för att hoppa av kriminaliteten. Dessutom är Sluta skjut inte en ”quick fix” – för att få ett kvitto på om satsningen verkligen har långsiktig inverkan på det grova våldet i Malmö behöver den pågå i minst tre år till. Satsningen kommer även framöver att följas och utvärderas noga.