Inbjudan till digital pressträff: lägesbilden i polisområde Örebro

Välkommen att delta i en digital pressträff tisdagen 26/1 kl. 11.00

Nye regionpolischefen Patrick Ungsäter kommer tillsammans med polisområdeschef Elisabeth Anestad lyfta några resultat från 2020, utmaningar och prioriteringar under 2021 i polisområde Örebro.

Media som föranmält sig kommer att medverka på länk och då kunna ställa frågor vid en gemensam frågestund. Anmälan görs till diana.qudhaib@polisen.se.

Vänligen bifoga ett foto på din presslegitimation eller intyg från din redaktionella uppdragsgivare. När du får bekräftelse på din anmälan får du information om hur du ansluter dig till pressträffen.