Inbjudan till digital pressträff: lägesbilden i polisområde Värmland

Välkommen att delta i en digital pressträff måndagen 18/1 kl. 11.00

Under pressträffen kommer regionpolischef Patrick Ungsäter och tillförordnad polisområdeschef Carina Hertzberg medverka och berätta om lägesbilden i polisområde Värmland, där bland annat övergripande resultat från 2020 och satsningar framöver kommer att lyftas.

Media som föranmält sig kommer att medverka på länk och då kunna ställa frågor vid en gemensam frågestund.

Anmälan görs till lars.hedelin@polisen.se. Vänligen bifoga ett foto på din presslegitimation eller intyg från din redaktionella uppdragsgivare. När du får bekräftelse på din anmälan får du information om hur du ansluter dig till pressträffen.