Pressmeddelande angående vapen som använts vid dödsskjutning i Malmö

I samband med att åtal väckts vid Malmö tingsrätt har uppgifter presenterats som gör gällande att ett skjutvapen som ägs av en polis i Malmö använts vid en dödsskjutning på Holma torg den 10 mars 2020.

Frågor har väckts gällande omständigheterna som gjort att den enskilde polisens vapen hamnat i någon annans besittning. Vapnet i fråga är den enskilde polisens privata vapen, och inte ett tjänstevapen.

Vapnet som använts vid dödsskjutningen är ett jaktvapen och detta vapen förväxlades en tid tillbaka med ett jaktvapen som ägs av en bekant till polisen. Det har senare skett ett inbrott hos polisens bekant där bland annat vapnet som användes vid dödsskjutningen på Holma torg stals. Både polisen och dennes bekant har giltig vapenlicens. 

Händelsen är sedan tidigare anmäld och en utredning rörande vapenbrott drivs just nu av åklagare vid Särskilda åklagarkammaren.