SU värd när Europas internutredningsorganisationer samlas för första gången

Polisens avdelning för särskilda utredningar (SU) samlar Europas internutredningsverksamheter till ett första möte med nätverket Internal Criminal Investigations Network (ICIN) den 6 maj. Mötet är starten på ett nytt samarbete inom Europol.

Den 6 maj ska nätverket ICIN träffas för första gången. På grund av det rådande pandemiläget hålls konferensen digitalt, men till hösten är planen att träffas fysiskt i Haag. Nätverket, som har bildats på initiativ från SU, är unikt i sitt slag och för närvarande har 25 medlemsorganisationer från 22 olika länder i Europa anslutit sig.

– Vi såg tidigt behovet av ett internationellt samarbete mellan Europas internutredningsorganisationer. Därför är jag mycket glad över att vi nu tar nästa steg genom att vara värd för detta uppstartsmöte, säger Ebba Sverne Arvill, avdelningschef vid SU.

Hon fortsätter:

– Att vi har varit rätt ute i vår bedömning kan vi se både av antalet ansökningar om medlemskap och i medlemmarnas stora intresse för att delta i konferensen.

Syftet med ett internationellt forum är att kunna utbyta erfarenheter och underlätta informationsutbyte om den brottslighet som begås av anställda inom polisorganisationer. Ytterst handlar det om att stärka medborgarnas förtroende för internutredningsorganisationerna, Europas polisorganisationer och för Europol.

– Genom ett ökat internationellt samarbete med Europas internutredningsverksamheter får vi bättre förutsättningar att upptäcka och beivra brott även i Sverige, säger Stefan Andersson vid SU. Det här första mötet med ICIN är därför ett viktigt steg på vägen.

Fakta om ICIN

  • Hösten 2019: Avdelningen för särskilda utredningar (SU) tar initiativ till att bilda ett internationellt nätverk för internutredningsorganisationerna inom Europol-samarbetet.
  • Feb 2020: HENU (Heads of the National Units) vid Europol godkänner initiativet.
  • Mars 2020: SU beslutar att bilda nätverket, som får namnet Internal Criminal Investigations Network (ICIN).
  • December 2020: SU beslutar att bevilja medlemskap för ett tjugotal intresserade organisationer.
  • Våren 2021: Ytterligare fem organisationer ansöker om och beviljas medlemskap i ICIN.
  • 6 maj 2021: SU arrangerar den första ICIN-konferensen. Tjugofem medlemsorganisationer deltar från tjugotvå europeiska länder.

Fakta om SU

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) ansvarar för att handlägga brottsanmälningar mot polisanställda och polisstudenter samt mot åklagare, domare, riksdagsledamöter, statsråd och medarbetare vid brottsutredande myndigheter. SU inrättades i samband med den nya polisorganisationen 2015 och är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten. SU rapporterar direkt till regeringen och ingen annan inom polisen har åtkomst till SU:s kriminaldiarium. Alla anmälningar som kommer in till SU lämnas över till åklagare vid Särskilda åklagarkammaren (SÅK) som beslutar om förundersökning ska inledas eller inte.

Presskontakt: Charlotte Wallén, kommunikatör SU, 010-563 94 13.