Åtal väckt i Örebro Tingsrätt mot 9 personer misstänkta för flera grova brott

Under gårdagen, torsdagen 25/3, väcktes åtal i Örebro Tingsrätt mot sammanlagt nio personer. Åtalet rör i huvudsak misstankar om förberedelse till mord, grovt vapenbrott, grovt penningtvättsbrott och synnerligen grova narkotikabrott.

Av de 9 åtalade påstås att 7 personer på olika sätt är involverade i mordförberedelserna och 5 är på olika sätt involverade i narkotikabrottsligheten. Förundersökningen har letts av kammaråklagare Tove Kullberg på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Den som påstås vara beställaren av de planerade morden har i huvudsak befunnit sig i Spanien under brottstiden. Personen som är hemmahörande i Örebro befann sig i Spanien när han häktades i sin utevaro av Örebro tingsrätt den 6 oktober 2020. Han greps i Spanien den 8 oktober och överlämnades därefter till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Det har varit en mycket omfattande utredning och ett internationellt samarbete med främst Spanien. Ett nära samarbete har också genomförts mellan Polisregion Öst och Polisregion Bergslagen.

– Flera månaders intensivt polisarbete är nu avslutat och åklagaren kan väcka åtal mot personer som vi bedömer har stor påverkan på brottsutvecklingen i regionen, säger Lars Wirén, chef för regionala utredningsenheten vid polisregion Bergslagen.

Han fortsätter:

– Polisinsatsen har varit omfattande och vi har samverkat med flera olika verksamhetsdelar inom polisregion Bergslagen, med andra polisregioner och den har även haft inslag av internationell samverkan. Arbetet med att bekämpa den grova brottsligheten fortsätter och Bergslagen är inget undantag. Vi kommer tillsammans med övriga brottsbekämpande myndigheter att hålla ett högt tempo i arbetet för att fortsätta sätta tryck på de personer som har valt den här vägen.

Bevisningen i målet består till stor del av kommunikation mellan de misstänkta i den krypterade tjänsten EncroChat men även annan bevisning finns i form av beslag och hemliga tvångsmedel.

Rättegången är planerad att starta under v. 15 2021 i Attunda tingsrätt och beräknas pågå under ca 20 dagar.

Presskontakt: Lars Wirén, chef för regionala utredningsenheten i polisregion Bergslagen, 010-567 04 27