Dags att se över ditt pass

En hand som håller i ett pass. Foto.

Behöver du förnya ditt pass eller nationellt id-kort. Ansök i god tid! Bild: Polisen

Under 2020 ansökte färre personer än tidigare om nytt pass eller nationellt id-kort. Detta mot bakgrund av den rådande pandemin. När reserestriktionerna lättar ökar trycket att söka pass. Det finns därför anledning att vara ute i god tid.

Utrikesdepartementet (UD) beslutade den 14 mars 2020 avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande pandemin. Sedan den 30 juni 2020 är dock vissa länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor.

När det lättar

I nuläget beräknas det nationellt finnas över en halv miljon utgångna handlingar där personer inte sökt ny resehandling. Region Öst har under 2020 utfärdat cirka 45 procent färre resehandlingar jämfört med föregående år.

− Vi har med anledning av pandemin och restriktionerna utfärdat betydligt färre resehandlingar under förra året. När reserestriktionerna sedan lättar behöver vi möta det kommande behovet. Vi följer utvecklingen löpande och planerar för kunna hantera situationen, säger Johan Levin, lokalpolisområdeschef i Nyköping.

Sök i god tid

Den senaste statistiken visar en långsam ökning av både ansökningar om pass och nationella id-kort. Det finns risk för att trycket ökar ännu mer när UD ändrar reserestriktionerna och ett vaccin finns tillgängligt. Resebyråerna har sett en ökad bokning av resor och fler väntas boka resor den kommande tiden. För att minska trycket under den kommande högsäsongen och i takt med att restriktionerna lättar är det bra att redan nu se över giltigheten på passet.

− Planerar du en resa när reserestriktionerna lättar, kan det vara bra att se över giltighetstiden på ditt pass eller nationella id-kort så att du i god tid kan ansöka om ett nytt, säger Johan Levin.

Följ rekommendationerna

För att ansöka om pass eller nationellt id-kort måste man boka en tid på polisen.se. Efter att ansökan är korrekt ifylld och godkänd, tar det ungefär sex arbetsdagar att få sitt pass eller nationella id-kort.

− Tänk på att hålla avstånd och följ gällande rekommendationer när du besöker våra receptioner. Vänta gärna utomhus om det är möjligt, säger Johan Levin.

För mer information kontakta regionens talesperson i ärendet:

Johan Levin, lokalpolisområdeschef i Nyköping
johan.levin@polisen.se
Tel. 010-566 91 53