Lugn lördag i Malmö

Den allmänna sammankomst som genomfördes vid 13-tiden på lördagen i Malmö upplöstes av polisen. Det hela gick lugnt till och inga våldsamheter förekom.

Polisen började upplösa sammankomsten redan efter 15 minuter då cirka 200 personer samlats på Gustav Adolfs torg.
– Jag är nöjd med hur dagen avlöpt, säger kommenderingschef Stefan Sintéus. Vi har jobbat mycket med dialog med deltagarna och det har gjort att det har varit lugnt och utan våldsinslag. Sammantaget har polisen gjort ett mycket bra jobb.

Efter någon timme hade de flesta lämnat torget , men några grupper rörde sig mot Triangeln och Södra Förstadsgatan. Sammanlagt tio personer har avlägsnats av polisen från olika platser under dagen. En från Gustav Adolfs torg, en från Triangeln och åtta från Södra Förstadsgatan. En anmälan har upprättats mot arrangören för brott mot ordningslagen då han inte har haft tillstånd för den allmän sammankomsten.